Statnetts nye nettleie rammer strømkunder i distriktene

mast elektrisitet

Store investeringer i transmisjonsnettet gjør at Statnett øker nettleien til nettselskapene som i sin tur overfører strømmen til forbrukerne. I slutten av juni skal Statnett behandle en ny nettleiemodell som gjelder fra 2019.

– Statnetts forslag gjør at forbrukere og næringsliv i kraftproduserende regioner får høyere nettleie, mens Oslo-regionen kommer gunstigere ut, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

Han ber nå Statnett droppe de foreslåtte endringene i transmisjonsnettleien.

Det er store summer det er snakk om. Transmisjonsnettets tillatte inntekt for 2018 er anslått til ca. 8,2 milliarder kroner. Transmisjonsnettet binder sammen store produsenter og forbrukere som kraftkrevende industri i et landsdekkende system.

Rammer distriktsverkene og folk i distriktene
Statnetts forslag til ny betalingsmodell vil bety at det særlig er nettkundene i distriktene der det produseres mye strøm som vi få økte kostnader. – Nettselskapene må ta igjen de økte kostnadene i form av høyere nettleie til strømkundene. Jeg frykter at dette først og fremst kommer til å ramme strømkundene i distriktene, sier Lockert.

Les også:  LESERINNLEGG: Nei til flere amerikanske baser i Norge!

– I en periode med store kostnadsøkninger og derav økt transmisjonsnettleie, jobber Statnett med endringer i prinsippene for hvordan tariffen skal utformes. Endringene må være godt begrunnet og konsekvensene av endringene må være kjent for alle. Vi mener at enkelte av de foreslåtte endringene så langt er høyst diskutable. Dessuten er konsekvensene ikke godt nok kjent for den enkelte aktør til at vi kan gå god for at endringene gjennomføres nå, sier Lockert.

Les også:  Stortingspresidenten til Frankrike

Det springende punktet er Statnetts beregning av den såkalte K-faktoren, som i dag gir en nettrabatt for forbruk i områder med mye kraftproduksjon. – Samlokalisering av produksjon og forbruk sparer kostnader i nettet og en slik rabatt er således godt begrunnet. Statnett vil nå lage effektbasert K-faktor, forteller Lockert.

Forslaget er umusikalsk når Stortinget vurderer lik nettleie for alle
De foreslåtte endringene i K-faktoren betyr at områder med mye produksjon får økt nettleie mens den går ned i bynære strøk. Også kraftkrevende virksomheter som ligger i kraftproduserende områder har høstet frukter av redusert nettleie.

Endringene Statnett nå foreslår betyr at kraftproduserende regioner ikke får like store «rabatter».

– Distriktsenergi mener at dette forslaget er mildt sagt umusikalsk, all den tid et samlet Storting har bedt regjeringen om å fremlegge forslag på hvordan nettleien kan utjevnes mellom by og bygd. Bakgrunnen for Stortingets tilnærming er nettopp det underlige faktum at der hvor det fosser over av vann, der er det dyrt å komme på nettet, mens der det knapt nok er noen produksjon og langt til kraften, der er det billigst å få tilgang til kraften og dermed lavere nettleie, sier Lockert.

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

-En uferdig K-faktor, samt det faktum at Stortinget skal se på lik nettleie til høsten, burde være mer enn nok til at Statnett utsetter endringene i tariffen med ett år, sier Lockert.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.