Staten har ikke råd til pensjonen: Nordmenn blir lovet for mye pensjon

pensjonist

Norge har verdens åttende beste pensjonssystem, ifølge Mercer CFA Institute Global Pension Index-studien. Men det blir mindre bærekraftig for hvert år som går.

Norge beholder åttendeplassen i den tolvte Mercer CFA Institue Global Pension Index. Det norske pensjonssystemet skårer 71,2 av 100 mulige poeng. Det havner dermed under Nederland (82,6 poeng), Danmark (81,4 poeng) og Finland (72,9 poeng).

Indeksen sammenlikner pensjonssystemene i 39 land ut ifra tre kriterier: tilstrekkelighet, som vil si om det gir nok penger til den enkelte; integritet, om regelverk beskytter fremtidens pensjonister; og bærekraft, om staten kommer til å ha pengene fremtidens pensjonister har krav på.

Det norske pensjonssystemet skårer høyt på tilstrekkelighet (73,4 poeng) og integritet (90,3 poeng), men lavt på bærekraft (55,1 poeng). Norge fortsetter å skåre lavere på bærekraft, og faller fra 11. plass i 2017 til 16. plass i 2020. Det kan bety at staten ikke vil ha råd til å betale alle pensjonsforpliktelsene sine i fremtiden.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Til tross for pensjonsreformen i 2011, utformet for å få nordmenn til å jobbe lenger og gjøre pensjonsalderen mer fleksibel, blir det norske pensjonssystemet mindre bærekraftig for hvert år som går. Nordmenn har høy tillit til systemet, og til at de vil få pensjonene de har blitt lovet. Men det er et gap mellom folks oppfatninger og økonomiske realiteter, sier Annabell Siem Mathiesen, daglig leder i Mercer Norge.

De store økonomiske konsekvensene av covid-19 globalt øker også det finansielle trykket pensjonister står overfor, både nå og i fremtiden.

Neste år innfører Norge egen pensjonskonto for alle med innskuddspensjon. Den innebærer at 1,5 millioner nordmenn vil få all sin pensjonssparing samlet på én konto, som de selv administrerer.

– Egen pensjonskonto vil føre til lavere gebyrer, mer valgfrihet for privatpersoner, og forhåpentligvis mer konkurranse mellom pensjonstilbydere. Den enkelte vil få mer kontroll over sin pensjonssparing. Men det betyr både større muligheter og større risiko, sier Tor Olsen, kundeansvarlig i Mercer Marsh Benefits Norge.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Arbeidsgivere vil nå få et stort ansvar for å sørge for at deres ansatte forstår konsekvensene av sine pensjonsvalg, og å hjelpe dem sikre sin fremtidige finansielle sikkerhet. Bare 1 prosents endring i avkastning eller gebyrer kan gi 20 til 30 prosent høyere pensjon, sier Olsen.

Dr. David Knox, seniorpartner i Mercer og førsteforfatter bak studien sa: «Den økonomiske resesjonen forårsaket av den globale helsekrisen har ført til lavere pensjonsinnskudd, lavere avkastning på investeringer, og høyere offentlig gjeld i de fleste land. Dette vil uunngåelig ha en innvirkning på fremtidige pensjoner. Det betyr at noen vil måtte jobbe lenger mens andre vil måtte nøye seg med en lavere levestandard.»

«Det er avgjørende at myndighetene reflekter over styrkene og svakhetene ved deres pensjonssystemer for å sørge for et bedre langsiktig utfall for pensjonister.»

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

– Selv før covid-19, var mange offentlige og private pensjonssystemer over hele verden under økende press for å bevare ytelser, sier Margaret Franklin, styreleder og administrerende direktør i CFA Institute.

– Vi har lært mye om effektiviteten i forskjellige pensjonssystemer gjennom årene. Mens det ikke finnes ett pensjonssystem som vil fungere for alle land, gir Global Pension Index oss sammenliknbar informasjon for å skille ut hva som er mulig og praktisk i hvert marked. CFA Institute er begeistret over å sponse dette årets Global Pension Index, og vi gleder oss til å utvide innvirkningen den har ytterligere gjennom denne samarbeidsinnsatsen.

De 10 beste nasjonale pensjonssystemene:

  1. Nederland (82,6)
  2. Danmark (81,4)
  3. Israel (74,7)
  4. Australia (74,2)
  5. Finland (72,9)
  6. Sverige (71,2)
  7. Singapore (71,2)
  8. Norge (71,2)
  9. Canada (69,3)
  10. New Zealand (68,3)

Kiled: Mercer CFA Global Pension Index 2020

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.