Oppgradering av transformatorstasjoner for Nordlandsnett i Bodø

strøm

Multiconsult har nylig vunnet en utredning i forbindelse med oppgradering av transformatorstasjoner i Bodø for Nordlandsnett. Oppgraderingen av nettet vil være med på å sikre en stabil strømforsyning, noe som også er aktuelt en rekke andre steder i Norge.

Prosjektet omfatter utredning av oppgradering for tre transformatorstasjoner, Bodin, Rensåsen og Vestbyen i Bodø i Nordland fylke. De tre transformatorstasjonene skal i hovedsak bygges om fra 66kV til 132 kV, i tillegg skal det etableres nye GIS-anlegg og kontrollanlegg på alle lokasjonene.

Les også:  Bodø: Program for 17. mai 2024

Gjennom utredningsfasen skal Multiconsult bidra med arkitekt, elkraft-, bygg- og miljøtekniske tjenester, samt grunnundersøkelser.

Bedre forsyningssikkerhet
– Dette er et prosjekt vi er stolte av å bidra på. Oppgraderingene er et viktig ledd i å sikre en videre stabil strømforsyning og for befolkningen betyr oppgradering i hovednettet fra 66 til 132 kV vesentlig bedre forsyningssikkerhet i Salten-regionen, forteller Kari Merete Arfvedahl, oppdragsleder i Multiconsult.

Les også:  Wood Hotel Bodø åpnet dørene med fullbooket restaurant og hotell

Ifølge en analyse gjort av Norges vassdrags- og energidirektorat skal strømnettet i Norge oppgraderes for nærmere 140 milliarder kroner de neste 10 årene. I takt med at eldre 66 kV regionalnett erstattes med 132kV, må også eksisterende transformatorstasjoner utvides for å kunne ta imot det nye spenningsnivået. Dagens strømnett er heller ikke bygd for å kunne levere den store effekten på kort tid som kreves ved større innførsel av uregulerbar produksjon som sol og vind. 

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

– Vi har veldig gode erfaringer med oppgradering av trafostasjoner fra andre prosjekter og har som mål å være ledende på dette området i Norge. Denne kontrakten er således resultat av langsiktig, kollektivt arbeid, sier Karen Nybakke, seksjonsleder for Elkraft i Multiconsult.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.