Kirken vil kartlegge LHBT-utfordringer

Den norske kirke

Kirkerådets LHBT-utvalg ble nedsatt på Kirkerådets møte i september 2018. Utvalget har en 2-årig funksjonsperiode og skal jobbe ut 2020. Nå undersøker de LHBT-utfordringer.

– Kirkelig ansatte med LHBT-identitet melder om utfordringer på arbeidsplassen. Dette er alvorlig for kirken. Derfor gjennomfører vi i januar/februar en større arbeidslivsundersøkelse om temaet, sier Eleanor Brenna. Hun leder Kirkerådets LHBT-utvalg.

– Vi mangler ikke bare kunnskap om arbeidsforholdene blant LHBT-personer i Den norske kirke. Vi har også lite kjennskap til holdninger til LHBT blant ansatte i Den norske kirke generelt, sier Brenna.

– Jeg er veldig glad for at denne undersøkelsen nå skal gjennomføres. Dette vil gi oss viktig kunnskap om hvordan det er å være kirkelig medarbeider med LHBT-identitet. Ikke minst er det viktig for oss som arbeidsgiver å ha slik kunnskap. Kirken skal være et trygt og inkluderende arbeidssted – for alle, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Les også:  Streiken i Mattilsynet: – En potensiell tragedie

Undersøkelsen vil spørre om erfaringer fra rekrutteringsprosesser, samarbeid mellom ulike grupper ansatte (og frivillige), opplevd diskriminering knyttet til legning, kultur for uenighet og endringer etter Kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi i 2017. Undersøkelsen omfatter alle ansatte i Den norske kirke, både i de kirkelige fellesrådene, bispedømmene og Kirkerådet. Den vil bestå av en kvalitativ del med dybdeintervju blant et utvalg ansatte, samt masseundersøkelse blant alle ansatte. Undersøkelsen skal etter planen sendes ut i månedsskiftet januar/februar 2020.

Les også:  Streikefare i Avinor fra onsdag

Medlemmer i utvalget er Eleanor Brenna (leder), Alex R. Døsvik, Kai Steffen Østensen, Jan Otto Myrseth, Halvor Moxnes, Kristine Sandmæl og Linn Maria Kierulf. Som en del av mandatet skal det gjennomføres en arbeidslivsundersøkelse. Det er Fafo i samarbeid med Kifo som står som ansvarlig for gjennomføringen med prosjektledelse fra Fafo. Prosjektleder er Arne Grønningsæter. 

– Det er viktig at Kirkerådet tar opp arbeidssituasjonen for ansatte med LHBT-identitet. Vi i prosjektgruppen i Fafo og Kifo, synes dette er et spennende prosjekt. Vi må få fram både positive og negative erfaringer og det er viktig at alle ansatte deltar. På den måten håper vi at prosjektet kan bidra til å identifisere tiltak som kan forhindre diskriminering. Jeg oppfordrer derfor alle ansatte til å svare på spørreundersøkelsen når den sendes ut, sier Arne Grønningsæter. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.