Stadig flere erfarer klimaendringer i egen kommune

nordland lofoten

7 av 10 nordmenn har observert klimaendringer i sin kommune. Det viser en forbrukerundersøkelse gjennomført av IPSOS på oppdrag for Nordisk Miljømerking.

I tidligere undersøkelser svarte 11 prosent i 2013 og 31 prosent i 2015 at de hadde erfart konsekvenser av klimaendringer i eget nærmiljø (TNS Gallups Klimabarometer). Disse undersøkelsene er ikke direkte sammenlignbare med årets, men en andel på hele 69 prosent i 2019 tyder på at andelen som har erfart konsekvenser av klimaendringene i egen kommune har økt kraftig de siste fire årene. 

Endrede årstider, høyere temperatur, mindre snø
Endringer i årstidenes start og varighet, høyere temperaturer og mindre snø er det flest merker seg. Samtidig er det også flere som har erfart ekstreme naturhendelser de mener er en konsekvens av klimaendringer. 18 prosent har observert flere eller kraftigere skog- og lyngbranner, like mange har observert flere eller sterkere stormer eller orkaner og 12 prosent har observert mer flom.

Les også:  80 000 flere har rask internettilgang i Norge

Fortsatt er det 23 prosent som mener klimaendringer og global oppvarming er naturlige endringer som ikke er en konsekvens av menneskelig aktivitet. Det er færrest blant de under 30 år (16-29 år). Her er det 16 prosent som mener klimaendringene ikke er menneskeskapt. De aller fleste nordmenn, 3 av 4 (75 prosent), er imidlertid opptatt av hva de personlig kan gjøre for å ivareta miljøet. 2 av 3 (62 prosent) er også redd for at vi er på vei mot en miljøkatastrofe om vi ikke endrer våre vaner fort. 

Les også:  LESERINNLEGG: Når propaganda blir til nyheter og politikk

 – Mange opplever nå klimaendringer på kroppen, og det fører til at folk bekymrer seg. Det som er viktig nå, er å vise folk at det er mulig å gjøre noe for å stoppe den negative utviklingen. Politikerne våre må ta grep, men du og jeg kan også strekke oss litt lenger, og da må det bli enklere å leve mer bærekraftig i hverdagen, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Svanemerket, Anne-Grethe Henriksen.

Blant de yngste (16-29 år) mener hele 70 prosent at vi er på vei mot en miljøkatastrofe om vi ikke endrer våre vaner fort. De skiller seg også ut ved hva de har gjort for å redusere sin egen belastning på miljøet de siste to årene. 38 prosent har redusert kjøttforbruket sitt og 26 prosent har unngått å fly når det var andre transportmuligheter tilgjengelig. 

Les også:  FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

– Mange unge er grepet av alvoret i klimaendringene. Det ser vi i klimastreikene, klimabrølet og i det sterke skolevalgresultatet til profilerte miljøpartier som Venstre, SV og MDG. Jeg håper og tror at dette skal smitte over på stadig flere voksne. Og vi merker heldigvis også økt engasjement hos mange næringsaktører som gjerne vil ha hjelp til å redusere miljøbelastningen til det de driver med, avslutter Henriksen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.