Må sikre rettigheter på hjemmekontoret

tekna

Hjemmekontor er kommet for å bli, meldte NHO tidligere denne måneden. Nå oppfordrer Tekna-presidenten arbeidstakere til å sikre seg sine rettigheter også på hjemmekontoret.

– Tekna støtter økt bruk av hjemmekontor også etter pandemien, men det er viktig at vi nå holder tunga rett i munnen og at arbeidstakere får på plass skriftlige avtaler som sikrer rettigheter knyttet til blant annet arbeidstid, økonomi og sykdom ved arbeid hjemme, sier Lars Olav Grøvik, president i Tekna.

Tekna-presidenten understreker at hjemmekontor etter korona ikke må bli styrt av innsparingsmuligheter for arbeidsgiver, men at grunnleggende rettigheter hos arbeidstakere og frivillighet og fleksibilitet, må være utgangspunktet for nye avtaler og retningslinjer.

– Det er viktig at vi nå får på plass et regelverk som stadfester at hjemmekontor er basert på frivillighet, og som sikrer arbeidstakernes rettigheter knyttet til blant annet skriftlig avtale, sier Grøvik.

I en undersøkelse blant Teknas medlemmer svarte hele 3 av 4 teknologer at de ønsket et mer fleksibelt system knyttet til hjemmekontor, også etter pandemien. 3 av 4 påpeker også at hjemmekontorordningene bør være basert på frivillighet.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Frivillighetsaspektet er sentralt. Medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen skal ha en kontorplass å gå til, sier Grøvik.

Tekna-presidenten mener erfaringene med hjemmekontor under pandemien i stor grad kan skrives med positivt fortegn. Samtidig påpeker at det er viktig å ha tunga rett i munnen når reglene og forskriftene for hjemmekontor nå skal tegnes opp.

– Vi har holdt produktiviteten oppe på et høyt nivå, vi har tatt ressursbesparende og klimavennlig teknologi i bruk, og mange har fått mer fleksibilitet til å få en travel hverdag til å gå rundt. Nå skal erfaringene materialiseres i nye retningslinjer for hvordan vi skal jobbe i tiden fremover. Det er nettopp nå vi trenger et regelverk som sikrer at hardt opparbeidede rettigheter i arbeidslivet ikke kastes på båten, sier Grøvik.

– Medbestemmelse og innflytelse over egen arbeidshverdag er viktig. Et hjemmekontorregelverk må utarbeides i tett samspill mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og politikere – hvis ikke kan hjemmekontor vise seg å bli en mer dyrekjøpt erfaring enn vi liker, sier han.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

– Tekna har trukket fram fem punkter for hjemmekontor som må på plass for at vi skal være sikret et fremtidsrettet, trygt og fleksibelt arbeidsliv der også mulighet for arbeid fra hjemmet er til stede.

Teknas fem punkter for en vellykket hjemmekontorordning:

1. Skriftlige avtaler må på plass
Ved hver enkelt arbeidsplass der hjemmekontor er aktuelt, bør det inngås skriftlige avtaler mellom arbeidsgivere, tillitsvalgte og arbeidstakere, som klart definerer innhold og rammer knyttet til hjemmekontor som utstyrsfasiliteter, forsikring, arbeidstid, tilsyn og lønn.

2. Hjemmekontor likeverdig kontorjobbing
Jobbing hjemmefra er ikke et spørsmål om å ta og gi. Hjemmekontor skal ikke brukes som argument fra arbeidsgiver for å kreve at arbeidstakere skal gi avkall på rettigheter, fritid eller lønn som motytelse. Hjemmekontor er fullverdig arbeid på lik linje med arbeid fra kontoret, og skal vurderes og måles ut fra samme parametere, som resultat, samarbeidsevner og innsats.

Les også:  650 ungdommer vil prøve seg som fisker i sommer

3. Arbeidstiden bør være den samme
Flere vil arbeide hjemmefra i fremtiden, og arbeid fra eget hjem betyr for mange at det kan være vanskelig å skille mellom arbeidstid og fritid. Tekna mener Arbeidsmiljøloven er dekkende, og skal ligge til grunn også ved hjemmearbeid. Reglene for arbeidstid bør være de samme uavhengig av arbeidssted.

4. Tillitsvalgte på arbeidsplassen skal involveres 
Med større bruk av hjemmekontorordninger mener Tekna det er sentralt at de tillitsvalgte på jobben får et tydelig mandat og en reell påvirkningsmulighet i utformingen av ulike hjemmekontorordninger.

5. Man skal ha en kontorplass å gå til
Hjemmekontor må være basert på frivillighet. Arbeid hjemmefra skal ikke først og fremst være en innsparingspost for bedriftene, og medarbeidere som ønsker å jobbe på arbeidsplassen skal ha en plass de kan gå til. For mange kan arbeid være ensomt, og psykisk helse knyttet til arbeid må tas på alvor.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.