Sjåfører i Nord-Norge har minst ulykker

vinter

Kjøredata fra om lag 30 000 bilister og 140 millioner kilometer gir et godt inntrykk av hvordan nordmenn kjørte i 2020. Sjåfører i Nord-Norge og de med asiatiske biler er tryggest bak rattet.

– De som kjører Tesla og tyske biler har mest å gå på bak rattet, både hva angår kjøring totalt, mobilbruk og fart. De som kjører asiatiske biler utmerker seg positivt, og «vinner» på nesten alle parametere, sier leder for innovasjon Svein Skovly i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Kjøredataene er hentet fra Fremtinds smart bilforsikring og minimum 100 biler per bilmerke. Rangeringen viser hvem som scorer best totalt når det gjelder kjørestil, bruk av mobiltelefon og brudd på fartsgrensene.

De nordligste sjåførene utmerker seg når det kommer til trygg kjøreatferd totalt sett. Bilistene i Troms og Finnmark troner øverst foran Nordland, og deretter følger trønderne.

– Samtidig har sjåførene lengst nord en del å gå på når det kommer til mobilbruk. Vi antar at veistandard og mindre bykjøring har stor påvirkning på disse resultatene, sier Skovly.

Les også:  Altfor mange mangler elsparkesykkel-forsikring

På bunnen av fylkeslisten finner vi nok en gang Rogaland med dårligst kjørescore totalt, tett fulgt av sjåfører fra Oslo og Vestfold og Telemark.

– Vi vet at kø- og bykjøring og varierende veistandard påvirker den totale kjørescoren. Det som likevel er enkelt for alle å passe på, er å holde fartsgrensene og la mobilen ligge. Da blir risikoen lavere og resultatet bedre, sier Skovly.

Forskjellene på kjønn er veldig liten totalt sett, men unge menn har mest å gå på. Ikke overraskende blir kjørestilen bedre og tryggere jo eldre vi blir. De yngste sjåførene har også størst problemer med å la mobilen ligge når de kjører.

Første generasjon smart bilforsikring ble lansert våren 2017. Vinteren 2020 lanserte Fremtind en ny generasjon hvor mobiltelefonen brukes som sensor. Den nye generasjonen og appen som i dag heter Smartbil, er tilgjengelig for alle, men forsikringskundene i SpareBank 1 får større belønning for trygg atferd.

Les også:  3 av 10 planlegger bilferie i Norge i sommer

Om lag 2 av 3 av bilistene bruker mobilen når de kjører.

– Og de som faktisk bruker mobilen bruker den alt for mye, i snitt i 27 prosent av sine kjøreturer, sier Skovly.

Suzuki-sjåførene, som også troner øverst på trygghetspallen totalt sett, bruker mobilen bare i én prosent av tiden de kjører. Etter Suzuki er det sjåførene av Kia og Subaru som er flinkest til å la mobilen ligge. BMW-bilistene er på bunn, og bruker mobilen over dobbelt så mye som Suzuki-sjåførene. De som kjører Audi, Volkswagen og Renault følger tett på BMW når det kommer til mobilbruk.

– Vi vet at uoppmerksomhet, og da spesielt mobilbruk, er en kilde til mange store og små bilskader og trafikkulykker. Målet vårt med smart bilforsikring er å forebygge ulykker ved å belønne trygg kjøreatferd. Vi hjelper sjåførene til å bli bevisste på egen risikoatferd, sier Skovly.

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

De som bruker appen kan oppnå belønning, men får aldri noen form for straff om de bruker mobilen. Kjøredata blir heller aldri brukt i et eventuelt skadeoppgjør om uhellet skulle være ute.

Sjåførene i Vestland fylke er flinkest til å overholde fartsgrensene. På motsatt side av skalaen finner vi bilister som bor i Innlandet.

– Sammen med uoppmerksomhet er høy fart en av de hyppigste årsakene til både store og små trafikkulykker, sier Skovly.

Scoren på fart er en kombinasjon av hvor mye over fartsgrensen en kjører, og hvor lenge et fartsbrudd skjer. I snitt har brukerne av appen Smartbil har brutt fartsgrensene i 21 prosent av alle bilturer.

De som kjører Toyota er flinkest til å overholde fartsgrensene, foran de som kjører Opel og Suzuki. I motsatt ende finner vi, igjen, BMW-sjåførene. De som kjører Tesla og Audi har også litt å gå på når det kommer til å overholde fartsgrensene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.