Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser

regn bodø

Klimaendringene fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. En del av løsningen er lokal overvannshåndtering, for å hindre oversvømmelser og unngå overbelastning på avløpsnettet.

Tradisjonelt har regnvann blitt ledet til sluk og transportert i rør under bakken til nærmeste bekk, vann eller renseanlegg. Men denne infrastrukturen har begrenset kapasitet og utfordres av økende mengder overvann på grunn av klimaendringer. Så hvor skal vannet gjøre av seg?

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Svaret er løsninger basert på infiltrasjon og fordrøyning. Infiltrasjon innebærer at vannet siver ned i bakken og forsvinner ned til grunnvannet. Fordrøyning av vannet betyr at det lagres midlertidig og deretter slippes gradvis ned i avløpsnettet.

– Nye løsninger for infiltrasjon og fordrøyning gjør at overvannet nå i større grad blir håndtert lokalt. Dette er en helt nødvendig endring og vi vil se flere lokale løsninger i urbane områder i fremtiden, sier forsker Stian Bruaset i SINTEF.

Åpning av bekker som tidligere har gått i rør, regnbed, permeabelt dekke, grønne tak og lokale fordrøyningskummer er eksempler på tiltak som tar unna vann og begrenser belastningen på de kommunale avløpssystemene.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

En utfordring med de lokale løsningene er å vite nøyaktig hvor mye vann som kan holdes tilbake og hvor lenge. SINTEF tilbyr nå teknisk godkjenning for å sikre at fordrøyningsløsningene holder mål.

– Vi har sett at utbyggere og eiendomsforvaltere har behov for bedre dokumentasjon på hvor mye vann de ulike løsningene kan holde tilbake, og hvor lenge avrenningen kan utsettes. Derfor vil vi teste og dokumentere kapasiteten til prefabrikkerte fordrøyningsløsninger. Det vil gjøre det enklere å velge riktig løsning for et gitt sted, sier Bruaset.

Les også:  Ny rapport: Barnevernet slaktes av Helsetilsynet

Produkter med SINTEF Teknisk godkjenning (TG) vil ha dokumenterte egenskaper i henhold til gitte standarder. TG inneholder i tillegg informasjon om bruksområde, drifts- og vedlikeholdsbehov og inkluderer en vurdering av viktige miljøegenskaper.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.