Deltakerforskriften for 2024 er fastsatt

ned

Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

– Fiskerinæringen trenger stabilitet og forutsigbarhet, det har vi vært opptatt av når vi har fastsatt deltakervilkårene for neste år. Derfor blir reglene som gjaldt i fjor i all hovedsak videreført i 2024, med noen justeringer for åpen gruppe, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Deltakerforskriften for 2024 stiller krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

– Prinsippet om «en person, en båt, en kvote» skal sikre en mer rettferdig fordeling av kvotegrunnlaget mellom alle deltagerne i åpen gruppe. Kravet om at én enkeltperson må være majoritetseier i et fartøy skal bidra til dette, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Dette kravet kom i deltakerforskriften for 2023, men det har vært en overgangsordning i 2023 for de som ikke oppfylte det nye kravet om majoritetseierskap i fartøyet. Som varslet vil denne overgangsordninge nå opphøre. Dette innebærer at fartøy hvor ingen enkeltperson direkte eller indirekte har en eierandel på mer enn 50 prosent, ikke kan delta i åpen gruppe i dette fisket i 2024.

Les også:  Coop vil gjøre det lettere for kunden å velge sunt brød

– De fartøyeierne som blir berørt har hatt ett år til å finne ut hvordan de skal innrette seg etter det nye kravet. Spørsmålet om hvorvidt overgangsordningen skal forlenges eller ikke har vært på høring og det var størst oppslutning om å avvikle ordningen. Det bør være like regler for alle. Dersom overgangsordningen får virke for lenge vil det skape en urettferdig konkurransesituasjon for de andre deltakerne i fisket, sier fiskeri- og havministeren.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

I 2022 var det 45 av totalt 2167 fartøy i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord som ikke har en enkeltperson som majoritetseier. Per august 2023 var det totalt 2044 fartøy i åpen gruppe, og 40 av disse fartøyene har ikke en enkeltperson som majoritetseier.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.