Norge innfører reglene i EUs fjerde jernbanepakke

jernbane

Stortinget vedtok nylig lovendringer som bidrar til å gjennomføre EUs fjerde jernbanepakke i norsk rett. I tillegg har Stortinget gitt samtykke til å ta EU-direktivet om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke inn i EØS-avtalen. Disse reglene er allerede gjort gjeldende i EU.

– Nå har vi endelig fått etablert det lovmessige rammeverket for videre satsing på en moderne jernbane. Dette gjør det mulig å samarbeide enda bedre med Europa for å gjøre jernbanen mer attraktiv for både reisende og vareeiere. Samtidig skal vi selvsagt selv bestemme hvordan vi vil utvikle norsk jernbane for å gi passasjerer og næringsliv et bedre togtilbud, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Les også:  LESERINNLEGG: Det vanskelige dilemmaet om terrorfinansiering

I fredagens statsråd på slottet har Stortingets vedtak blitt sanksjonert ved kongelig resolusjon, og lovendringene trer nå i kraft.

– Vi kan nå etablere et modernisert og oppdatert jernbaneregelverk. Prosessene med å få godkjent togmateriell og sikkerhetssertifikater for togoperatørene blir enklere. Dette kan bidra til at vi kan få nye tog raskere inn i trafikk, slik at togtilbudet blir mer attraktivt. Jernbanepakka gir oss også bedre mulighet til å ta i bruk ny teknologi. Jeg er særlig opptatt av at de reisende må tilbys bedre digitale løsninger for å planlegge og kjøpe billetter til togreiser i hele Europa, etter mønster fra hva vi nå har i Norge med Entur, sier samferdselsministeren.

Les også:  60 millioner kroner til forskning på kvinnehelse

Hva endringene medfører  
Lovendringene gir Samferdselsdepartementet myndighet til å fastsette forskrifter om de tekniske og sikkerhetsmessige kravene som er en del av regelverkspakken.

– Statens jernbanetilsyns rolle som sikkerhetsmyndighet i Norge vil med de nye reglene styrkes gjennom et mer komplett regelsett for sikkerhet og tekniske forhold på jernbanen, og med et klart hjemmelsgrunnlag i den norske jernbaneloven, sier Hareide.

Lovendringene fastsetter også bestemmelser om blant annet trafikkeringsrett på det nasjonale jernbanenettet, tilsyn, overtredelsesgebyr og saksbehandlingsgebyr.

Les også:  Italia stopper 5G grunnet strålefare

Videre prosess
I arbeidet med EUs fjerde jernbanepakke har Samferdselsdepartementet hatt tilhørende forskriftsendringer på høring. Disse vil fastsettes i forbindelse med beslutninger som det er ventet at EØS-komiteen i Brussel skal vedta i sommer.

I tillegg kommer Statens jernbanetilsyn til å fastsette en rekke tilhørende forskrifter.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.