Regional transportplan for Nordland blir vedtatt i juni

vinter biler

Arbeidet med regional transportplan har gitt mange innspill fra Nordlandssamfunnet. Nå er planen og handlingsprogrammet straks sammenstilt og klart for en offentlig høringsrunde, før den skal vedtas av Nordland fylkesting i juni.

Regional transportplan – RTP – omhandler hele transportsystemet som fylkeskommunen er ansvarlig for, i tillegg til temaer utenfor fylkeskommunen sine ansvarsområder som eksempelvis temaer fra Nasjonal transportplan.

– RTP skal fokuserer særlig på å ta vare på naturen og redusere CO2-utslipp, luftforurensning og støy fra transportsektoren. I tillegg til å legge føringer for hvordan vi skal gjøre byene, tettstedene og bygdene tilgjengelig for flest mulig, forteller fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Les også:  Glimt: Går mot løsning for tomt til ny storstue

Den regionale transportplanen skal omhandle et effektivt, trygt, pålitelig og helhetlig transportsystem for samfunns- og næringsliv, og hvordan man får mest mulig ut av ressursene.

– Vi vil legge fram en plan som eksempelvis presenterer klimavennlige transportsystemer. Vi skal sikre at folk, varer og gods kommer trygt, raskt og enkelt frem. Men i planen har vi også med folkehelsegevinster ved at folk bruker aktiv transport, som eksempelvis å sykle og gå, påpeker Sande.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

RTP må se flere plantemaer i sammenheng. Trafikksikkerhet, universell utforming, bo- og arbeidsregioner og teknologi vil være gjennomgående i hele RTP.

– Det må tas hensyn til det samlede transportbehovet i fylket, der også ressursrammer, nasjonal og regional politikk, lover og reguleringer gir føringer for omfang og utforming av det regionale transportsystemet, forklarer Sande.

Det har i prosessen vært flere høringsrunder, men også gjennomført møter med flere kommuner, de statlige transportetatene, Statsforvalteren i Nordland og Sametinget. Fylkesråd Sande er svært fornøyd med at det har kommet inn svært mange gode og grundige innspill. Men hun ber likevel kommunene være påkoplet når planen i begynnelsen av mars skal ut på en offentlig høringsrunde før den går til fylkestinget.

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

– Vi har fått et godt kunnskapsgrunnlag for å utforme RTP-en og tilhørende handlingsprogram. Nå får kommunene en siste mulighet til å forsterke sine kommentarer før RTP-en skal vedtas i Nordland fylkesting i juni, avslutter fylkesråd Monika Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.