– Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på

Landbruks- og matdepartementet

I forslag til statsbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å sette av 160 mill. kroner til kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler som følge av det vedtatte forbudet mot hold av pelsdyr. I tillegg er det foreslått å sette av 20 mill. kroner til omstillingstiltak for slike oppdrettere.

– Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad understreke at kompensasjonen er en regelstyrt ordning, og at bevilgningen vil bli tilpasset nødvendige utbetalinger i 2020. Det vil si at dette i praksis er en overslagsbevilgning og at behovet for kompensasjon vil være avhengig av hvor mange pelsdyrgårder som avvikles hvert år.

Les også:  Brenner med tiltak mot boligkrisen

 – Loven om forbud mot hold av pelsdyr gir en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025. Siden vi ikke vet hvor mange som velger å avvikle i 2020 er dette en overslagsbevilgning som vil bli tilpasset nødvendige utbetalinger i år. Vi forventer at det blir behov for å bevilge penger til kompensasjons- og omstillingsmidler til pelsdyroppdrettere i hvert års statsbudsjett, i alle fall til og med 2025, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

 Statsråden understreker videre at den foreslåtte bevilgningen for 2020 er basert på en antakelse om at kun en begrenset del av pelsdyroppdretterne vil avvikle i 2020. Skulle departementet ta feil i sine antagelser, vil bevilgningen bli økt. Kompensasjonen vil være regelstyrt, og alle oppdrettere vil få en kompensasjon i tråd med det som følger av en egen forskrift som nå skal fastsettes.

 -Den foreslåtte bevilgningen for 2020 kan derfor ikke ses på som en «avsløring» av hva departementet samlet forventer å betale. Departementet forventer at samlet utbetaling til kompensasjon og omstillingsmidler vil overstige 700 millioner kroner, eller mer enn 3,5 mill. kroner i gjennomsnitt per pelsdyroppdretter, sier Bollestad.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.