– Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på

Landbruks- og matdepartementet

I forslag til statsbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å sette av 160 mill. kroner til kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler som følge av det vedtatte forbudet mot hold av pelsdyr. I tillegg er det foreslått å sette av 20 mill. kroner til omstillingstiltak for slike oppdrettere.

– Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad understreke at kompensasjonen er en regelstyrt ordning, og at bevilgningen vil bli tilpasset nødvendige utbetalinger i 2020. Det vil si at dette i praksis er en overslagsbevilgning og at behovet for kompensasjon vil være avhengig av hvor mange pelsdyrgårder som avvikles hvert år.

Les også:  Vil fjerne bompenge miljørabatt for elbiler

 – Loven om forbud mot hold av pelsdyr gir en avviklingsperiode fram til 1. februar 2025. Siden vi ikke vet hvor mange som velger å avvikle i 2020 er dette en overslagsbevilgning som vil bli tilpasset nødvendige utbetalinger i år. Vi forventer at det blir behov for å bevilge penger til kompensasjons- og omstillingsmidler til pelsdyroppdrettere i hvert års statsbudsjett, i alle fall til og med 2025, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Les også:  Over halvparten tror de vil gjennomskue deepfake

 Statsråden understreker videre at den foreslåtte bevilgningen for 2020 er basert på en antakelse om at kun en begrenset del av pelsdyroppdretterne vil avvikle i 2020. Skulle departementet ta feil i sine antagelser, vil bevilgningen bli økt. Kompensasjonen vil være regelstyrt, og alle oppdrettere vil få en kompensasjon i tråd med det som følger av en egen forskrift som nå skal fastsettes.

 -Den foreslåtte bevilgningen for 2020 kan derfor ikke ses på som en «avsløring» av hva departementet samlet forventer å betale. Departementet forventer at samlet utbetaling til kompensasjon og omstillingsmidler vil overstige 700 millioner kroner, eller mer enn 3,5 mill. kroner i gjennomsnitt per pelsdyroppdretter, sier Bollestad.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.