Parat enig i gjennomgang av NAV-praksis før 2012

nav bodø

Utvalget som gransker NAVs feilpraktisering av EØS-reglementet, presenterte onsdag sin første delutredning. De mener at også praksisen før 2012 må gjennomgås. Leder av Parat NAV, Agathe Osland Hellesen, er ikke overrasket.

Leder av utvalget, Finn Arnesen som er professor i europarett ved Universitetet i Oslo, forteller at utvalget har konkludert med at praksis før 2012 må gjennomgås.

– Dette er fordi krav om opphold i Norge er en restriksjon på den grunnleggende retten til fri bevegelighet for arbeidstakere og på etableringsretten, sier han.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Leder i Agathe Osland Hellesen, Agathe Osland Hellesen, er ikke overrasket.

 – Parat NAV har hele tiden tatt til orde for at dette er et problem som går tilbake til 1994, og inngangen av EØS-avtalen. Jeg kan ikke se noen grunn til at forordningen som ble innlemmet i 2012 danner et vesentlig skille i denne saken, da retten til å reise og arbeide i andre EØS-land har vært den samme helt siden EØS-loven tredde i kraft, sier hun.

Les også:  Dette må du vite om usaklig oppsigelse

Osland Hellesen mener utvalgslederens kommentar om sakens kompliserte form gir troverdighet til tvilen i tolkningen av reglene.

– At Arnesen mener dette er komplisert materiale, og at utvalget til tider har vært splittet i sin vurdering, sier noe om saken i sin helhet. Dersom det er komplisert for granskningsutvalget, sier det seg selv at dette er komplisert for alle, også saksbehandlerne i offentlig sektor. Det er forståelig at ting kan bli tolket ulikt, sier hun.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Osland Hellesen mener man fremdeles ikke har sett konsekvensene av inngåelsen av EØS-avtalen i 1994.

– Man har fremdeles ikke sett de fulle konsekvensene av EØS-avtalen og EØS-reglementet for norske etater fra 1994 og fremover. Nå er det tid for å lese hele rapporten, og det blir interessant å se hva ESA sin vurdering av saken er, sier Parat NAVs leder. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.