Flertall i folket for kraftkabler til Europa

strøm

Et klart flertall av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det bidrar til lavere klimagassutslipp i andre land. Unge er mest positive, viser en fersk undersøkelse fra Norstat.

55 prosent av befolkningen mener Norge bør bygge kraftkabler til Europa, hvis det gjør at utslippene går ned i andre land. 28 prosent er motstandere av dette, mens 17 prosent ikke har noen mening. I aldersgruppen 15-29 år støtter 70-80 prosent bygging av kabler, mens motstanden er sterkest blant folk over 60 år.

– Det er positivt at majoriteten av befolkningen støtter bygging av nye kabler. Vi klarer ikke å bekjempe klimatrusselen uten å samarbeide over landegrensene. Utveksling av fornybar energi er et lønnsomt og effektivt klimatiltak som gjør Norge rikere og Europa grønnere, sier Toini Løvseth, direktør for marked og elektrifisering i Energi Norge.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Norge har hatt kraftkabler til naboland siden 1960-tallet. I dag er vi koblet sammen med både Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Russland, og det bygges nye kabler til Tyskland og England. I tillegg har en gruppe offentlig eide kraftselskaper søkt om å få bygge kabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.

Dette prosjektet er beregnet å ha et samfunnsøkonomisk overskudd på rundt 10 milliarder kroner, som i all hovedsak vil tilbakeføres til fellesskapet gjennom velferdsgoder som skoler, barnehager og eldreomsorg. Samtidig vil det bidra til å kutte to millioner tonn CO2 årlig i Storbritannia, tilsvarende utslippene fra én million personbiler.

Les også:  Trettebergstuen er ikke faktisk etterforsket av Økokrim

Når det gjelder NorthConnect, er befolkningen delt med rundt 40 prosent for og 40 prosent imot. Prosjektet støttes av et flertall av velgerne i Høyre, Venstre, MDG, SV og Rødt. I Arbeiderpartiet er det like mange støttespillere som motstandere, ifølge Norstat-undersøkelsen.

– Det er gode grunner til å gi NorthConnect konsesjon. Dette handler både om å bygge et klimavennlig energisystem for fremtiden og om å «bake en større kake» for det norske samfunnet. Hvis folk er bekymret for den lille priseffekten av en ny kabel, kan regjeringen med enkelhet skjerme både industrien og vanlige forbrukere gjennom CO2-kompensasjon og lavere elavgift, mener Løvseth.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Hun minner om at Norge har hatt Europas laveste strømpriser gjennom 20 år – til tross for at det er blitt bygget flere utvekslingskabler. Norske industribedrifter har svært god tilgang på rimelige og langsiktige kraftavtaler, og det er ingen grunn til at dette skal endre seg selv om vi kobler oss tettere på våre naboland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.