Økokrim og Regnskap Norge inngår samarbeid for å bekjempe svart økonomi

Regnskap Norge

Både Økokrim og Regnskap Norge er opptatt av å bekjempe økonomisk kriminalitet. Nå inngår de to organisasjonene tettere samarbeid for å styrke kampen mot hvitvasking, skatteunndragelse og annen økonomisk mislighet. 

Samarbeidet er uformelt, men vil skje på flere områder. 

– Vi har felles interesse av å forene krefter for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Økokrim sitter med inngående kunnskap om trusler og risikoområder. Dette er verdifull innsikt for statsautoriserte regnskapsførere som sikrer at næringslivet kjenner kundene sine og etterlever strenge kvalitetskrav blant annet knyttet til riktig innbetaling av skatter og avgifter, sier Rune Aale-Hansen adm.dir i Regnskap Norge.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

I Nasjonal risikovurdering 2022 påpeker Økokrim at “Pengemuldyr, neobanker og utenlandske kryptovalutavekslere trekkes frem som noen av de største truslene for hvitvasking og terrorfinansiering. Risikoen er ansett som høyere enn tidligere for betalingsforetak, advokater og regnskapsførere”. 

– Økokrim og PST publiserte i høst en ny nasjonal risikovurdering for hvitvasking og terrorfinansiering. For hvitvasking er trussel- og risikobildet særlig preget av den økte digitaliseringen i økonomien og i samfunnet generelt. Vi forventer at kriminalitet med digitale verktøy vil øke. Folk kan uforskyldt eller bevisst bli en del av alvorlig kriminalitet. Hvis man ikke vet hvor penger kommer fra, må man være varsom. Det er spesielt alvorlig at unge og andre sårbare personer utnyttes. Regnskapsførere har en viktig rolle i kampen mot økonomisk kriminalitet. Vi setter derfor pris på økt samarbeid fremover, som en del av det vi liker å omtale som totalforsvar mot økonomisk kriminalitet, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Nytt lovverk stiller enda større krav til kvalitet og etterrettelighet hos statsautoriserte regnskapsførere.

– God kvalitetsstyring er grunnleggende for ethvert seriøst regnskapsforetak. Det er nå også forsterket i regnskapsførerloven, gjennom krav til forsvarlig kvalitetsstyring. Dette handler om kvalitetskontroll, intern kontroll, risikostyring mv. For autoriserte foretak er dette sentrale innsatsområder for å bistå næringslivet med å etterleve regelverk og å være årvåkne på tegn til hvitvasking og økonomisk kriminalitet, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge:

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

– For oss er tettere samarbeid med Økokrim viktig for å få enda bedre innsikt i risikovurderinger og bidra til at alle seriøse og statsautoriserte regnskapsførere og foretak blir enda dyktigere i jobben sin. Ikke minst blir det lettere å identifisere useriøse aktører og luke dem ut av bransjen, avslutter Rune Aale-Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.