Ny rekrutteringskvoteordning for 2022

Nærings- og fiskeridepartementet

I den nye rekrutteringskvoteordningen for 2022 styrker regjeringen åpen gruppe som rekrutteringsarena ved å gi unge fiskere kvotebonus og setter av egne kvoter for å øke kvinneandelen i fiskeriene.

– Med ny rekrutteringskvoteordning styrkes åpen gruppes rolle som en sentral rekrutteringsarena, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

I årets torskefiske har yngre fiskere i åpen gruppe fått et «ungdomstillegg» på fire tonn. For 2022 innføres det i tillegg en rekrutteringsordning, der seks unge fiskere i åpen gruppe gis en kvotebonus som gir et kvotegrunnlag på 80 prosent av kvoten i lukket gruppe i en periode på fem år. Rekrutteringskvotene kan tildeles fiskere i åpen gruppe innenfor flere fiskerier; i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, makrell, NVG-sild og nordsjøsild.

Siden rekrutteringskvotene hentes fra totalkvotene for de enkelte artene/fiskeslagene, før fordelingen på de ulike fartøygruppene, bidrar alle til denne avsetningen.

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

– Med ungdomsfiskeordning, undervisnings- og lærlingekvoter sammen med ungdomstillegg og rekrutteringskvoter, har vi nå et godt nettverk av ordninger som tilrettelegger for at unge skal kunne komme inn i fiskeriene. Men, vi vil gjennomgå disse for om mulig å finne mer treffsikre tiltak, sier Skjæran.

Det er også gjort grep for å bidra til økt andel kvinner i fiskeriene. Tre kvoter skal tildeles kvinner og tre kvoter tildeles menn. I tillegg er aldersgrensen for kvinner som kan søke 40 år, mot 30 år for menn.

– Vi håper at tida fremover vil vise at flere kvinner velger å være fisker i Norge slik at vi oppnår en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket. For å drive fiskeriene videre trenger vi både kvinner og menn, sier Skjæran.

Les også:  Innspurt i meklingen for hotell og restaurant

Etableringen av denne rekrutteringskvoten er en oppfølging av Stortingets vedtak i forbindelse med kvotemeldingen i 2020, i tillegg til at det er gjennomført en høring av ordningen høsten 2021.

Fiskeridirektoratet vil lyse ut ordningen på nyåret med en søknadsfrist 24. januar 2022 og deretter gjennomføre tildelingen. Det tas sikte på at ordningen kan iverksettes rundt 1. mars 2022. På den måten ønsker vi å legge til rette for at mottakerne kan utnytte torskefisket i 2022.

For å nå de best kvalifiserte vil det stilles krav om at søkeren:

  • står på blad B i fiskarmanntallet
  • har drevet aktivt fiske med eget fartøy i minst to av de siste tre årene, og med en fangstinntekt på minimum kr. 250 000 i minst ett av de tre siste år (2019-2021).
  • ikke har hatt deltakeradgang i lukkede fiskeri tidligere, og
  • må kunne dokumentere gjennomført gyldig sikkerhetskurs.
Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

– Det skal lønne seg å jobbe målrettet for å komme inn i ordningen. Vi har derfor valgt å legge stramme kriterier til grunn for utvelgelsen, sier Skjæran.

Rekrutteringskvotene som tildeles neste år vil ha fem års varighet. De som tildeles slik kvote får med det et midlertidig større driftsgrunnlag, og dermed mulighet for større fangstinntekt i åpen gruppe. Det kan på sikt gjøre det lettere å investere i deltakeradgang i lukkede grupper.

Avsetningen til rekrutteringskvoter vil tas fra «toppen» slik at alle bidrar til å finansiere denne rekrutteringsordningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.