Ny rapport: Mer risikofylt alkoholbruk blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte

alkohol butikk vinmonopol

En ny rapport fra FHI, på oppdrag fra Akan kompetansesenter, viser at risikofylt alkoholbruk er mer utbredt blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte. I tillegg viser rapporten at bruk av illegale rusmidler blant sysselsatte er nært forbundet med risikofylt alkoholbruk.

-Dette er et viktig argument for at virksomheter bør ha en bevissthet til egen alkoholkultur i sosiale situasjoner og forebygger at deres ansatte blir en del av statistikken, sier Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder Akan kompetansesenter.

Nær 9 av 10 sysselsatte rapporterer alkoholbruk siste 12 måneder og 15 % har et risikofylt alkoholbruk, dvs. alkoholbruk som har potensiale for negative konsekvenser og/eller på sikt kan føre til avhengighet.

Les også:  Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Blant ikke-sysselsatte er andelen med risikofylt forbruk 11 %. Dette er et interessant funn for arbeidsplasser som jobber helsefremmende og forebyggende for sine ansatte.

 Rusmiddelbruk blant sysselsatte – uavhengig av om de inntas i arbeidstiden eller på fritiden – er et viktig sosialpolitisk tema fordi det har betydning for ansattes produktivitet og helse. Men det mangler oppdatert kunnskap om forskjeller i rusmiddelbruk mellom ulike sosiodemografiske grupper av sysselsatte og ulike yrkesgrupper, sier Inger Synnøve Moan, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Det var 3,8 % som oppga å bruke en eller flere illegale rusmidler i løpet av de siste 12 månedene, og bruken ser ut til å henge sammen med risikofylt alkoholbruk.

-Dette kan bety flere gevinster med å forebygge alkoholbruk i norske virksomheter, understreker Bakkeng.

Av illegale rusmidler, var bruk av cannabis mest utbredt med 3,3 % som oppga bruk siste 12 måneder. Rapporten viser en markant økning, fra 2,5 % til 7 % i cannabisbruk blant kvinnelige sysselsatte i aldersgruppen 20-40 år. Andelen er nå på samme nivå som menn i samme aldersgruppe.

Les også:  Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Man ser også en betydelig økning i kokainbruk blant mannlige sysselsatte i alderen 20-40 år, fra 3 til 6 % de to siste årene. Det var også en økning i kokainbruk blant kvinnelige sysselsatte i samme aldersgruppe, fra nær 0% til over 2-3 %. Totalt for hele gruppen svarer 1 % at de har brukt kokain siste 12 måneder.

-Andelen som oppgir bruk av illegale rusmidler er betydelig høyere blant sysselsatte med et risikofylt alkoholbruk, det er et varsel norsk arbeidsliv bør lytte til, avslutter Bakkeng. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.