Eksklusivt intervju: Lederen av Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen utfordrer Erna

Foto: Nina Haraldsø

Det er et folkeopprør i Sandnessjøen mot planene om nedleggelsen av Sandnessjøen Sykehus. Det lokale engasjementet er stort og man har alliert seg med Bunadsgeriljaen som protesterer med nedleggelsen av lokalsykehus.

Bodøposten.no har fått et eksklusivt intervju med lederen av Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, Lise Rønning Føsker:

Hva skjer om sykehuset nedlegges? 

– Om sykehuset i Sandnessjøen legges ned vil det ha enorme ringvirkninger for kysten og søndre del av Helgeland rent helsemessig, først og fremst. De vil få et svært utilgjengelig tilbud, både fødende, andre kritisk skadde og gamle mennesker som skal sendes langt , opptil 4 timer(og lengre på vinterstid) med dårlig helse i utgangspunktet.Vi vil settes langt til bake i tid når det gjelder et likeverdig helsetilbud for alle innbyggere på Helgeland.

– Som vi sa til Erna, vi er redd for å få et todelt tilbud; ett for de som rekker fram til sykehuset, og ett for dem som ikke gjør det! Erna bemerket under sitt besøk i Mosjøen at for eksempel brannskader fra industrien uansett må fraktes til Haukeland. Men alle kan ikke fødes som bergensere dessverre, vi må kunne føde på en fullverdig fødeavdeling uten å måtte reise 4 timer beltet fast i en ambulanse eller i en båt i dårlig vær. Vi kan ikke askeptere et dårligere tilbud enn i dag!

– Sandnessjøen Sykehus har allerede i dag akuttkirurgisk funksjon for svært store deler av Helgeland, der eksempelvis innbyggerne i innlandskommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn, og innbyggerne på Sør-Helgeland (som Brønnøy, Sømna, Vevelstad, Vega) og ytre Helgeland sogner til Sandnessjøen sykehus. Majoriteten på Helgeland, ca. 45 000 mennesker, har sitt døgnkirurgiske akuttsykehus i Sandnessjøen. I ytterste konsekvens kan nedleggelse av sykehuset i Sandnessjøen føre til dødsfall grunnet lang og krevende reisevei, spesielt for den store andelen mennesker som ikke er landfast.

– I tillegg vil det være dramatisk for Sandnessjøen, siden sykehuset er hjørnesteinsbedriften i Alstahaug kommune. 18,2 % av sysselsatte i Sandnessjøen jobber innenfor helsetjenester. Følgene for Sandnessjøen som regionsenter vil være enorme om sykehuset blir lagt ned, da man kan se for seg at mange vil flytte grunnet tap av jobb, og samtidig ta med seg partner og barn. Dette må med i det store bildet. 

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Er det fødetilbudet som er mest kritisk? 

– Akuttfunksjoner er like kritisk, men det henger sammen. Uten akuttfunksjoner (som kirurgi) kan man ikke har en fullverdig fødeavdeling. Historisk sett har vi sett at hvis man reduserer tilbudet til fødestue (uten akuttfunksjon tilgjengelig) så faller tilbudet ofte helt bort etter en tid. Dette har allerede skjedd i Mosjøen. 

– Vi forsøker å forholde oss til begrepet fødeavdeling og ikke fødselstilbud. En fødestue er ikke det samme som en fødeavdeling, med intensivavdeling, anestesileger, gynekologer og kirurger på stedet. Fødeavdelinger er svært viktig for at folk skal ønske å bo eller etablere seg på kysten, og for at bedrifter skal tørre å satse her. Blå næring med tilhørende engineeringstjenester skal vokse her fremover, og olje- og gassnæringen skal drive i mange år fortsatt,  og også skipsfart som bidrar til verdiskapingen i Norge. Disse næringene forventer at slik grunnleggende infrastruktur på plass!  Derfor er kampen om fødeavdeling så ekstremt viktig for samfunnet her. 

Det er omentrent daglige fødsler i distriktet sykehuset dekkes, hvordan kan det løses?

– Vi mener at det fortsatt skal være slik det er i Sandnessjøen, vi har tilgjengelig fødeavdeling med høg kvalitet, og tilbudet er trygt for innbyggerne slik vi har det. Løsningen frem i tid må fortsatt være basert på likeverd og trygghet, uansett bosted. 

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Erna Solberg og Høie sier til oss og i media at det er tilbudet som er viktigst, ikke hvor det ligger. De mener at prehospitale tjenester, som ambulanse og følgetjeneste av jordmor er et godt tilbud når du har reisevei. Vi er helt uenig. Det bør være et langsiktig mål at mødre ikke har mer enn 1- 1,5 time til fødeavdeling. Det stemmer heller ikke at vi har tilbud om følgetjeneste i dag, under 30% av de fødende får det. 

– På sitt besøk her fikk Erna se og høre at demografien på ytre Helgeland er av de meste krevende i hele landet. Et komplisert og koordinert samspill mellom ambulansebåter, ambulansebiler, helikopter og fly er utviklet over mange år slik at beredskapen har meget høy kvalitet. Det fins ingen gode argumenter for å endre på slik velfungerende grunnleggende infrastruktur, som daglig trygger menneskene som bor og arbeider her. 

Hvor mange i lokalsamfunnet er engasjert i dette? 

– Det er vanskelig å tallfeste dette helt konkret, men det er ikke en urimelig påstand å si at alle innbyggerne i Alstahaug er engasjert når det gjelder fødeavdelingen og sykehusets fremtid. Det jeg kan si er at det er flere generasjoner som tropper opp i bunad og i arbeidstøy, dette er noe som treffer flere deler av befolkningen, både kvinner og menn. Folk som aldri før har engasjert seg møter opp, de som aldri før har gått i 1.mai-tog kom i år, og jeg opplever en enorm støtte i dette arbeidet. Vi løfter dette viktige temaet sammen. 

Les også:  Nordmenn på ferie: Frykter magetrøbbel mer enn skogbrann

Hvilke aksjoner planlegger dere? 

– Det første nå blir å møte Trygve Slagsvold Vedum som kommer på besøk til Sandnessjøen sykehus mandag. Han og Sp engasjerer seg sterkt, og vi er opptatt av å informere ham om situasjonen for fødende på ytre Helgeland og i landet generelt. Vi setter pris på hans engasjement og at han, som oss, utfordrer Erna og regjeringen på deres helsepolitikk. Vi vil også følge nøye med på utviklingen av saken på Nordmøre, som skal behandles til uka i Stortinget. Flere aksjoner vil nok komme utover våren og sommeren. Vi blir allerede sett og hørt og har trua på at vi skal nå fram med våre krav. 

– Fødeavdelingen i Sandnessjøen er Nordlands neste største i antall fødsler og på Norgestoppen når det gjelder kvalitetsindikatorer innenfor fødsel og barsel-omsorg. For oss i bunadsgeriljaen er det viktig å få frem at vi ikke aksepterer at dette gode tilbudet, som er bygd opp over tid, raseres. Vi mener det vil være svært skadelig for de fødende på Helgeland, med de konsekvenser dette kan få. Slike avdelinger bør man heller verne om, da de er gode eksempler på akkurat det vi vil ha, nemlig trygge fødeavdelinger. Vi føder som kjent ikke på skype!

– Vil også oppfordre alle kvinner og menn i Nordland til å engasjere seg i saken, siden det gjelder det grunnleggende omsorgen og akutte hjelpen som vi trenger i fødsel og graviditet. Grunnleggende rettigheter som alle må ha i 2019! Sjekk ut facebookgruppa Bunadsgeriljaen, der finner du masse informasjon.

Foto: Nina Haraldsø

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.