Ny rapport: Gasseksport kan gi positive ringvirkninger for Nord-Norge

frp

Mandag overleverte Gassco en fersk rapport til olje- og energiminister Sylvi Listhaug, der de har sett nærmere på mulighetene for økt gasseksport fra Barentshavet.

Rapporten konkluderer med at flere gasstransportalternativer vil være samfunnsøkonomisk lønnsomme basert på allerede oppdagede ressurser, og at hvis man i tillegg inkluderer uoppdagede ressurser, vil også de større løsningene bli lønnsomme. Flere ulike alternativer er vurdert, blant annet økt kapasitet på Melkøya LNG-anlegg, og ny eksportkapasitet med skip eller rør.

Dette kan gi positive ringvirkninger i Finnmark og i Nord-Norge, uavhengig av hvor gass føres i land eller hvordan den transporteres til markedet.

Stortingsrepresentant og energipolitisk talsmann i Fremskrittspartiet Terje Halleland, mener at rapporten er svært gledelige nyheter. Han understreker viktigheten av at myndighetene fortsetter å føre en offensiv og forutsigbar petroleumspolitikk, slik at Finnmark og Nord-Norge kan nyte godt av de positive ringvirkningene økt gasseksport fra Barentshavet vil gi.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

– Rapporten gir grunnlag for ny optimisme, og er gledelige nyheter for alle som er opptatt av hvordan økt gasseksport fra Barentshavet kan gi positive ringvirkninger til Finnmark og Nord-Norge som region, sier Terje Halleland.

Gass fra dagens felt og funn danner grunnlag for høyere verdiskaping med en økning av gasstransport- og behandlingskapasitet i Barentshavet sør. En rekke alternativer er vurdert, deriblant økt kapasitet på Melkøya LNG-anlegg og ny eksportkapasitet med skip eller rør.  Begge alternativer – LNG og rør – vil innebære prosessering på land.

Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

– Utvidet leteaktivitet og prosessering på land vil tilføre nye og viktige arbeidsplasser i Nord, og medfører store inntekter som kan komme hele samfunnet til gode. De lave utslippene fra sokkelen gjør også at vi har et ansvar for å fortsette utviklingen av norsk gasseksport til Europa, sier Halleland.

Et omfattende arbeid ble gjort i 2013–2014 for å se på økt gassbehandling- og transportkapasitet i Barentshavet. Resultatene fra 2014 er gått opp i henhold til kostnadsreduksjoner og endring i volumgrunnlag som har vært de siste årene. I motsetning til den tidligere studien, viser at analysene nå at flere gasstransportalternativer også være lønnsomme basert kun på påviste ressurser. Sokkelen har vært gjennom en modning med felt som er besluttet utbygd og felt som modnes fram mot investeringsbeslutning.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Dagens kapasitet på Melkøya LNG-anlegg vil være fullt utnyttet helt til 2050 basert på volum fra felt i drift og fra funn under utvikling.

– Barentshavet har trolig et uforløst potensiale, og det er fremdeles ukjent hvor stort omfanget av olje- og gassreserver som finnes i området. Denne rapporten gir nytt håp, og jeg forventer at regjeringen fortsetter å føre en offensiv og forutsigbar petroleumspolitikk, slik at vi kan utnytte dette potensialet til det fulle, avslutter Halleland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.