Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har nå fått forslag

natt tog

Samferdselsdepartementets etater og virksomheter har nå foreslått hvordan ressursbruk i perioden 2022-2033 bør prioriteres.

– Disse forslagene, som blir sendt på høring, er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med en strategisk transportplan, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Arbeidet med ny transportplan skjer nå i den svært krevende situasjonen som koronaviruset har skapt. I dag er det mange som føler usikkerhet for framtiden, og jeg har lyst til å minne om at ny NTP vil ha et 12-årsperspektiv. Arbeidet med å bygge landet skal ikke stanse opp, sier samferdselsministeren.

Les også:  Høyre og Frp i Nordland: – Utfordringene med gratis ferjer må løses

– Vi skal sette oss grundig inn i disse forslagene. I midten av mai får vi innspill om prioriteringer fra fylkeskommunene, de største byene og Sametinget. Senere i år blir det møter med disse aktørene, sier samferdselsministeren.

Forslagene til prioritering, sammen med svar på de andre NTP-oppdragene, blir nå sendt på høring, med frist 1. juli 2020.

– Neste NTP får en helt annen innretning enn tidligere transportplaner. Derfor må forslagene til prioritering vi nå har fått forstås i riktig sammenheng. Denne gangen har vi ikke bedt om prosjekter i andre halvdel av planperioden 2022-2033. Mange prosjekter som ligger i gjeldende transportplan, NTP 2018-2029, er derfor ikke med i svaret fra virksomhetene. Mange knytter seg tett til konkrete prosjekter, men en mer strategisk plan gir økt fleksibilitet til å utnytte raske teknologiske endringer. Det er en slik NTP Norge trenger for framtiden, sier Hareide.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.