Korona-krisen: Medietilsynet utbetaler støtte tidligere enn planlagt

pc

Medietilsynet framskynder støtteutbetalinger og betaler ut mer støtte på et tidligere tidspunkt enn vanlig som følge av Korona-krisen.

– Vi har stor forståelse for at mange medier nå står i en krevende situasjon, og vi gjør det vi kan for å bistå, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet har de siste dagene fått henvendelser både fra bransjeorganisasjoner og medier som er bekymret for situasjonen, både på grunn av reduserte annonseinntekter og sårbarhet i egen bemanning.

– Vi ser at særlig de minste mediene, som fra før har små ressurser og en krevende driftsøkonomi, raskt kan få problemer. Vi gjør derfor en del grep med våre støtteordninger som vi håper kan være til hjelp i en krevende situasjon, sier Velsand.

Les også:  Kirkens bymisjon vant Bodø kommunes miljøpris 2023

De avisene som mottar produksjonstilskudd og tilskudd til samiske aviser, får vanligvis andre forskudd i april. Dette forskuddet blir nå i stedet utbetalt allerede denne uken.

– Tredje forskudd kommer vanligvis i juli, men vi vil i løpet av kort tid vurdere om også dette forskuddet skal framskyndes, sier Velsand.

Noen av de minste avisene har varslet at de kan få problemer med å få ut tilstrekkelig antall papirutgaver til å kvalifisere til å motta produksjonstilskudd neste år.

Les også:  Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

– I samarbeid med Kulturdepartementet tar Medietilsynet sikte på å utarbeide en midlertidig forskrift, som kan åpne for dispensasjon fra dette kravet med bakgrunn i Korona-situasjonen, sier Velsand.

Medietilsynet ønsker også å hjelpe lokalkringkasterne. Aktørene som får midler gjennom ordningen for lokale lyd- og bildemedier får første utbetaling neste uke. Normalt utbetales støtten i to like store rater.

– Slik situasjonen er nå, kommer vi til å øke den første utbetalingen fra 50 prosent til 75 prosent av støttebeløpet, sier Velsand.

Les også:  Lekeplasser i Bodø blir oppgradert

Medietilsynet vil også vise fleksibilitet når det gjelder frister for søknader og rapportering den nærmeste tiden.

– Dersom noen medier har problemer med å overholde frister for søknader eller rapportering til Medietilsynet på grunn av Korona-situasjonen, vil vi så langt som mulig imøtekomme behov for utsettelse. Kontakt i så fall Medietilsynet så tidlig som mulig før opprinnelig frist for å avtale utsettelse, sier Velsand.

Medietilsynet minner om fristen for å søke produksjonstilskudd for 2020, som er 3. april.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.