Ny bok: Petter Dass

bøker

Petter Dass (1647–1707) er framfor alt kjent som forfatteren av Nordlands Trompet, et verk som har fått sin plass i vår nasjonale litterære kanon. Men Petter Dass skrev mer.

Hans samlede verker omfatter ca. 1200 sider, fordelt på religiøse sangsamlinger og leilighetsdikt som er utkommet i mer enn to hundre utgaver fra 1683 til vår tid. Få andre diktere fra hans samtid kan vise til samme kontinuerlige oppmerksomhet, og hans betydning og symbolverdi strekker seg ut over lokale og regionale grenser.

Les også:  LESERINNLEGG: Bodø2024 og forsoning i Nordland

Synet på Petter Dass som forfatter og historisk person, og på hans diktning, har endret seg. Vår oppfatning er påvirket av en generell samfunnsmessig og kulturell utvikling, og av kulturpolitiske strømninger og vitenskapsteoretisk forskning. Dette kommer til uttrykk i et stort antall monografier, avhandlinger, artikler og avisoppslag om nordlandsdikteren. Denne bibliografien gir en kronologisk oversikt over alt publisert materiale av og om Petter Dass.

Les også:  Ny bok: Matoma – aldri god nok

Gjennom en fyldig innledning og fortløpende kommentarer blir hans diktning og litterære liv belyst – i et kulturhistorisk, bokhistorisk og resepsjonshistorisk perspektiv.

– Arbeidet har vist at Petter Dass i mer enn 300 år har hatt en kontinuerlig plass i norsk offentlighet, om enn i ulike roller: som forfatter, prest, salmedikter, nasjonal litterær farsfigur, litterært forbilde, historisk referanse og ikke minst som et viktig ikon for nordnorsk identitet. Samtidig ser vi at hans geografiske nedslagsfelt på ingen måte er begrenset til vår nordlige landsdel. Jeg håper at boken vil bli et nyttig referanseverk for mange, sier forfatter Ivar Roger Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.