Nordnorsk folkehelsesamarbeid

nfk

I dag underskrev fylkesrådene Saxi og Balto en samarbeidsavtale for å styrke det nordnorske programmet for folkehelsearbeid fram til 2027.

I regi av program for folkehelsearbeid er det etablert samarbeidsorgan i både Nordland og Troms og Finnmark. Nå etableres et forum som skal samordne de respektive fylkenes innsats i programmet.

– De regionale kompetansesentrene, universitetene og brukerorganisasjoner deltar i ulik grad med formidling av kompetanse og veiledning til kommunene i programmet. De nordnorske fylkene har mange fellestrekk og det gir oss en ekstra gevinst når vi nå formaliserer et samarbeid på folkehelsearbeidet, sier fylkesråd Kirsti Saxi.

Les også:  Grøftrensk skadet kulturminne i Sortland

Hun mener fylkene i nord har nokså like utfordringer, men også muligheter.

– Vi har relativt lavt befolkningstall, kombinert med spredt bosetning utover et stort geografisk område. Det nordnorske perspektivet oppleves i liten grad å nå frem i nasjonale diskusjoner. I fellesskap skal vi gjøre noe med dette, fastslår Saxi.

Også Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur i Troms og Finnmark fylkeskommune mener det er et behov for i større grad å samordne de respektive fylkenes innsats i folkehelseprogrammet.

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

– Et regionalt samarbeidsforum kan være et viktig virkemiddel. Vi må se på hvordan vi kan få brukt ressursene mer effektivt i organet på tvers av fylkene i nord, påpeker Balto.

Et strategisk folkehelsearbeid handler om å knytte forskningskompetanse til prosjektene, og å tenke langsiktig.

–Forskning på prosjektene vi setter i gang, er bare ett av områdene der det er naturlig å samkjøre ressursene. Folkehelsearbeidet foregår i kommunene, og skal fortsatt gjøre det. Det jobbes bredt på flere områder, men med særlig vekt barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og på rusforebygging, underbygger Balto.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.