800 millioner ekstra til havbruksfondet

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen foreslår å øke overføringen til havbruksfondet med 800 millioner kroner i 2022. Den ekstra bevilgningen sikrer at vertskommunene for havbruksnæringen kommer bedre ut enn tidligere år.

– Sei vi det, så gjær vi det. Med regjeringens forslag får vertskommunene mer penger til gode velferdstjenester i sine lokalsamfunn. Det er ei viktig prioritering i ei krevende tid. Samtidig er det viktig at kommuner har et insentiv til å legge til rette for økt vekst i ei næring som vil bety enda mye mer for Norge i framtida, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). 

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

– Det er et politisk mål for SP og AP at kystkommunene skal sitte igjen med mer, nå gjør vi det. Dette vil gi mer trygghet for kommunene og deres budsjetter. Nå får lokalsamfunnene som har stilt kysten sin til rådighet økte inntekter som de igjen kan bruke på skole, barnehage og eldreomsorg, , sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Gjennom Havbruksfondet får havbrukskommuner og fylkeskommuner en andel av inntektene fra lakseauksjoner som blir holdt annethvert år. På grunn av forslaget om grunnrenteskatt av havbruksnæringen, var det forventet lavere inntekter fra auksjonen. Samtidig kommer ikke inntekter fra grunnrenteskatten før i 2024.

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

Hurdalsplattformen slår fast at vertskommunene skal komme bedre ut, derfor har regjeringen nå valgt å bevilge 800 millioner ekstra til fondet. Bevilgningen er en engangsbevilgning og forslaget legges fram for Stortinget i nysalderingen av budsjettet for 2022.

Regjeringen foreslår at det blir overført 386 625 000 kroner til fylkeskommunene og 2 706 375 000 kroner til kommunene. I tillegg er det anslått et proveny fra produksjonsavgiften på 500 millioner som utbetales neste år. Til sammen utbetales det altså 3,593 mrd. kroner fra denne tildelingsrunden, 343 millioner kroner mer enn i forrige tildelingsrunde.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Fordelingen på den enkelte kommune blir offentliggjort når den er klar. Det er Fiskeridirektoratet som foretar utbetalingen. Det vil skje så fort som mulig etter at Stortinget har behandlet forslaget fra regjeringen, og senest på nyåret.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.