Ny rekord for Narkotikaprogram med domstolkontroll

Kriminalomsorgsdirektoratet

183 domfelte påbegynte i fjor straff i samfunnet gjennom Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND). Uten deltakelse i programmet ville de til sammen ha tilbragt over 200 år i fengsel.

For en gjennomsnittlig ND-deltaker var deltakelse i programmet i 2019 et alternativ til 1 år og 3 måneder i fengsel, med en gjennomsnittlig prøvetid på 2,8 år. Den korteste betingede dommen var på 30 dager og den lengste på 6 år. Sistnevnte etter dom i Høyesterett.

Statistikken viser en påtagelig økning i antall ND-deltagere etter at ordningen ble gjort landsdekkende. I 2016, altså året da ND ble landsdekkende, ble 32 dommer iverksatt på landsbasis. I 2017 og 2018 økte antallet til henholdsvis 132 og 157, mens det i fjor altså var 183 dommer som ble iverksatt. Pr. i dag er 298 domfelte inne i programmet.

ND er straffeformen som domstolen ikke kan dømme en tiltalt til hvis vedkommende ikke selv ønsker det, og den er et alternativ til ubetinget fengselsstraff. Enkelt sagt: Du kan tvinges til fengsel, men ikke til ND (se flere fakta om ND nederst i teksten)

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) er et alternativ til fengsel for rusavhengige som begår kriminalitet som er knyttet til rusavhengigheten.

Innholdet er et individuelt tilpasset rehabiliteringsopplegg, og mange etater er involvert med å yte sine tjenester. Kriminalomsorgen koordinerer tiltakene, og domstolen kontrollerer at vilkår blir overholdt.

Dersom domfelte ikke følger opp tiltakene programmet eller begår ny kriminalitet, kan retten bestemme at hele eller deler av dommen må sones i fengsel.

– Soning av en ND-dom krever en stor egeninnsats fra den domfelte. Du skal jobbe hardt og holde motivasjonen oppe i hele prøvetiden på minimum 2 år. På mange måter er denne formen for soning tøffere enn fengsel, sier Ingunn Seim, leder av ND-senteret i Bergen.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Hun fortsetter:

– Rusavhengighet er en livslang lidelse, og faren for tilbakefall vil være til stede i lang tid – kanskje alltid. De tiltak som blir satt i verk, de mål som blir nådd, de gode periodene, de små og store solskinnshistoriene har effekt i et livsløpsperspektiv, samtidig som det gir betydelig samfunnsøkonomiske gevinster, samt at det fører til et bedre liv for den domfelte, sier Seim.

Det store målet er at de som gjennomfører ND-programmet skal leve et rusfritt og kriminalitetsfritt liv. Innholdet i programmet kan være knyttet til rusbehandling, utdanning, opplæring, arbeid, fysisk helse, psykisk helse, kriminalitetsforebygging, nettverk, økonomi, fritid osv. Tiltakene skal være av rehabiliterende og kriminalitetsforebyggende art.

De fleste i ND-programmet er menn. Noen er tidlig i 20-årene og står foran sin første ubetingede dom, mens andre har over 40 dommer bak seg og har tilbrakt 10–15 år innenfor fengselsmurene.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

De fleste sliter med lettere psykiske vansker, mange har diagnoser på ulike personlighetsforstyrrelser, og noen har også tung psykiatri med seg i bagasjen. Det er ikke uvanlig med historikk med innleggelse på psykiatrisk sykehus med psykoser.

Mange har dårlig fysisk helse og store begrensninger på grunn av skader oppstått i ruset tilstand eller som følge av langvarig rusbruk.

Det er få av de domfelte i ND-programmet som har fullført videregående skole, og de fleste har store tapsopplevelser i skolesammenheng og i livet for øvrig. Mange har også svært begrenset arbeidserfaring. Mange av de domfelte har ikke et tilfredsstillende botilbud.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.