Midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren.

Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser som for eksempel som forskning-, utviklings-, eller visningstillatelser.

– Jeg mener at tiden er inne for å se mer overordnet på innretningen for ordningen med særtillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

Bakgrunnen for en slik stans er at regjeringen i forbindelse med havbruksstrategien ønsker å se på hvorvidt ordningen med spesialtillatelser fungerer etter sitt formål. Videre har tildelingsforskriftene blitt 17 år gamle uten en helhetlig revisjon..

– Veksten i norsk havbruksnæring bør i hovedsak skje gjennom trafikksystemet, sier fiskeri- og sjømatministeren.

30 oppdrettsselskaper kjøpte senest høsten 2020 nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner på auksjon, til en gjennomsnittspris på ca. 170 millioner kroner pr. tillatelse.

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

– Trafikksystemet ivaretar næringens miljømessige bærekraft og legger til rette for forutsigbar vekst, og vi må nå vurdere hvordan ordningen med særtillatelser skal operere innenfor et helhetlig, forutsigbart og bærekraftig tillatelsessystem, sier Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet vil derfor i en periode ikke ta imot nye søknader om særtillatelser. Stansen iverksettes umiddelbart, og vil i første runde gjelde frem til havbruksstrategien legges frem før sommeren. Søknader som allerede er sendt til Fiskeridirektoratet vil fortsatt bli behandlet. 

Les også:  Enorm etterspørsel: Nå går startskuddet for ny kinesisk sjømat-rute

I en overgangsperiode vil det likevel være mulig å søke om mindre endringer i og forlengelse av eksisterende tillatelser. Det er også gjort unntak for tillatelser til slaktemerd.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.