Menn oppfordres oftere til å søke jobber

team arbeidsplass

Kvinner søker oftere jobb på eget initiativ sammenlignet med mannlige arbeidstakere, men flere menn enn kvinner blir oppfordret av arbeidsgiver til å søke på stillinger, viser FINNs årlige jobbundersøkelse.

En gjennomgang av stillingsutlysninger på FINN jobb viser at det er flere offentlige stillingsutlysninger som oppfordrer kvinner til å søke, enn i privat sektor. Samtidig viser FINNs årlige jobbundersøkelse at menn i større grad enn kvinner blir oppfordret av arbeidsgiver til å søke.

– Næringslivet ønsker flere kvinner i styrer og ledelse. Det er som kjent fortsatt stort kjønnsgap på dette stillingsnivået. Arbeidsgivere bør se på ansettelsesprosessen for å se om skjevheten starter allerede her, sier produktdirektør og jobbanalytiker i FINN jobb, Christopher Ringvold.

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

Trygge kompetansen
Ifølge FINNs jobbundersøkelse er 21 prosent av sysselsatte menn på ledernivå, uavhengig av sektor, mens 10 prosent kvinner er det samme.

27 prosent av mennene ble oppfordret av arbeidsgiver til å søke eller byttet jobbinternt, mens 20 prosent av kvinnene gjorde det samme.

I tillegg oppgir 42 prosent av de mannlige respondentene at deres nåværende stilling var utlyst, mens 55 prosent av de kvinnelige respondentene svarer det samme.

– Setningen “Kvinner oppfordres til å søke” kan nok fremstå som litt gammeldags i 2018, men innsikten vår viser at kvinner er mindre tilbøyelige til å søke på stillinger de anser som “for gode” for egen kompetanse eller erfaring. Men det betyr ikke at næringslivet skal gi opp økt kjønnsbalanse. En mulighet er å gi kvinner en ekstra dytt til å søke internt, og i større grad trygge dem på egen kompetanse, sier Ringvold.

Les også:  Kunstig intelligens: Foreslår tiltak for å sikre eksamen

Bevisste ledere
Forsker Kjersti Misje Østbakken fra Institutt for samfunnsforskning tror det kjønnsdelte arbeidsmarkedet vil vare i mange år fremover, men påpeker at det går sakte i riktig retning mot et mer likt arbeidsliv.

Hun mener det kan gjøres grep i rekrutteringsprosessen, som bidrar til endring.

– Det absolutt viktigste er at lederen og de med rekrutteringsansvar bestemmer seg for å være i front og ha lyst til å bidra til et mer kjønnsbalansert arbeidsmarked. Deretter

Les også:  - Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

må man prøve å gå utenfor de tradisjonelle mønstrene man har hatt. For ofte tror man at man ikke ser kjønn i en rekrutteringsprosess, men så gjør man det likevel ubevisst. Man trenger en god plan, god struktur og man må bestemme seg for å gjøre noe, sier Misje Østbakken.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.