Lokalt eierskap og verdiskaping må bevares

frp

NFKK – Nettverk fjord og kystkommuner var i møte på Stortinget om lokalt eierskap og verdiskaping. De møtte Helge André Njåstad som er kommunalpolitisk talsmann i Frp. 

– For store deler av kysten er lokalforankrede selskaper innen fiskeri og oppdrett fundamentalt viktige for bosetting, trivsel og verdiskaping. Forslaget om endring i verdifastsettelsen av akvakulturtillatelser vil her skape store problemer, sier Helge André Njåstad, kommunalpolitisk talsmann i Frp. Han er enig med NFKK om at den varslede endringen i verdifastsettelse av akvakulturbedrifter må utsettes og utredes.

Frp har merket seg at flere havbrukskommuner står sammen og krever at regjeringen utreder forslaget om verdisetting av tillatelser nærmere.

Les også:  Vil ha turistskatt i Lofoten

– Endringen som foreslås vil øke skattetrykket dramatisk for eierne til små og lokalt, norskeide havbruksselskap. Dette går ut over den lokale verdiskapingen, og vi risikerer flytting av bedrifter, og fattigere lokalsamfunn.

– Endringene i verdifastsettelse, og dermed grunnlaget for formueskatten svekker bedriftenes investeringsmuligheter. Regelverket vil ikke gi likebehandling, fordi det spesielt rammer havbruksselskap med lokalt eierskap. Dette er distriktsfiendtlig politikk, som strider mot den norske modellen. Det er merkelig om SP skal kjøre gjennom en åpenbart distriktsfiendtlig endring, sier Njåstad.

Les også:  Rødt: Fylkesrådet bidrar til å overkjøre miljøhensyn i Nordland

– Lokalt eierskap er viktig for lokalsamfunnene. Med lokalt eierskap sikres det store verdikjeder og flere arbeidsplasser. Med endringen risikerer vi at for eksempel slakterier og kassefabrikker legges ned, og at arbeidsplasser forsvinner fra kommunene.

– FrP mener at denne skatteøkningen, som Høyreregjeringen foreslå og som Støreregjeringen har opprettholdt, aldri skulle vært vedtatt. Derfor fremmet vi forslag i Stortinget om det, men det falt. Nå er neste sjanse å forsøke å få utsatt innføringen og gjennomføre en skikkelig utredning, sier Njåstad.

Les også:  Rødt kjemper for Skjoma i Narvik

– Endringen vil favorisere de store børsnoterte selskapene med utenlandske og andre eiere som ikke betaler formuesskatt. En annen negativ konsekvens er at det blir mindre konkurranse av dette. Arbeidsplasser i distriktene går tapt, og vi risikerer sentralisering og nedleggelser. 

– Konsekvensen vil bli både mindre lokal verdiskaping og tapte skatteinntekter til staten. Med andre ord en tap-tap-situasjon. Det vil ikke Frp være med på.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.