LESERINNLEGG: Verdensmesterskapet i selvmål

islam

Landsorganisasjonen, LO, og tilknyttede «Sondergruppen» så som Fagforbundet, Fellesutvalget for Palestina, Palestinakomitéen og dens frontorganisasjon «Akademisk og kulturell boikott av Israel,» AKLUBI, har i sommer slått seg sammen med halvannet hundre liknende «spesialstyrker» fra Europa i en kampanje mot den jødiske staten Israels bidrag til europeisk sivil og militær sikkerhet.

Problemet deres er at israelsk teknologi og erfaring i bekjempelse av terror og infiltrasjon er effektiv og sterkt etterspurt i Europa som kjemper en tapende kamp mot en voksende bølge av både hjemmelagede og hjemvendte terrorister som er ferdig utdannede og kamptestet i Syria og andre land i Midtøsten, som LO og Palestinakomitéen har tapt sine hjerter til.

Formålet med kampanjen er å få ekskludert Israel fra EUs forsknings- og utviklingsprogram Horizon 2020 som er et av EUs mest sentrale rammeprogram for avansert teknologisk utvikling blant annet når det gjelder metoder og utstyr for beredskap mot og bekjempelse av terror, inkludert cyberterror. Israel er en av de viktigste hovedleverandørene av innovasjon til dette programmet som både NATO, de nasjonale sikkerhetsmyndighetene og fellesprogrammer som Frontex er helt avhengige av, og som gjør at Europa i det hele tatt har noe å stille opp med i forsvaret av sine grenser.

Israel har selv hittil investert mer enn 13 milliarder kroner i det inneværende høyteknologiske fellesprogrammet med Europa. Fordi Israel er en av hovedleverandørene av høyteknologi, mottar israelske forsknings- og utviklingsselskaper en betydelig del av EUs samlede investering til dette formålet. Ifølge avisen Israel Hayom vil det neste rammeprogrammet, FP9, som planlegges å skulle overta etter Horizon 2020, gå fra 2021 til 2027 og legge grunnlaget for Horizon Europe, som er et enda mer ambisiøst forsknings- og utviklingsprogram med et budsjett på nærmere 950 milliarder kroner.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

Dette forskningsprogrammet skal bidra med den høyteknologien som er nødvendig for å sikre at forsvaret av Europa (og Israel) fortsatt vil ha en troverdig lederstilling i bekjempelsen av blant annet terror og militær ekspansjon fra islamistiske og andre ikke-demokratiske regimer i Midtøsten og verden for øvrig. Denne investeringen utgjør faktisk en viktigere del av vår forsikringspremie mot umiddelbar og fremtidig terror enn det vi selv yter gjennom forsvarsbudsjettet, men denne sammenhengen omtales ikke i norske medier. NATO-forsvaret er blant dem som trekker fordeler av israelske teknologibidrag til både cyberforsvaret og til moderne etterretningsmetoder.

Israels uvenner i LO og mange andre frivillige organisasjoner i Norge, både religiøse, politiske og humanitære, har imidlertid forstått hvilken betydning denne forskningen har, og i særdeleshet hvor avgjørende resultatet vil være av Israels fortsatte medvirkning, at de har sluttet seg til en internasjonal kampanje for å få ekskludert Israel fra det europeiske rammeprogrammet.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Det betyr ingenting for dem at utestengelse av israelsk forskning på dette området effektivt vil svekke vår egen fremtidige sikkerhet og beredskap mot terror. Det som teller for disse organisasjonene er å bidra til å erstatte den jødiske staten med noe de kaller «Fritt Palestina.» Betegnelsen «Fritt Palestina» er en tendensiøs oversettelse av slagordet «Free Palestine!» som betyr «Frigjør Palestina!,» noe PLO har strevet med siden 1964, 30 år før Israel inngikk fredsavtale med Jordan. Palestinakomitéen som LO og de andre er en del av, er ikke i tvil om hva dette slagordet innebærer. De kan bare ikke å si det høyt ennå. De anerkjenner ikke en freds- og grenseavtale mellom Israel og Jordan, noe også kartet i logoen deres viser.

Det er ikke første gangen disse organisasjonene krever at Israel skal utslettes. Deres stadige falske anklager om at Israel bryter bestemmelser i folkeretten, har som formål å svekke landets legitimitet og internasjonale omdømme, og skiller seg i realiteten ikke fra den islamske republikken Irans liknende anklager og utryddelsespolitikk.

Det nye i den aktuelle kampanjen er at LO og de frivillige organisasjonene som i hovedsak lever på subsidier over bistandsbudsjettet, går til angrep på den forskningen som gjør at også Norge får være med og trekke fordeler av den mest avanserte sikkerhetsforskningen som finnes.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

Vi ser ikke for oss en umiddelbar fare for at den sittende regjeringen vil gi etter for dette presset, men om det om tre år skulle inntreffe et regjeringsskifte, vil vi anse faren som overhengende. Arbeiderpartiet er ikke avhengig bare av ekstremistgrupper som Rødt og MDG, men er kanskje enda mer lydhørt for kravene fra LO, spesielt i tider hvor partiet trenger all den støtte det kan få. LO er en aktiv pådriver i anti-israelsk undergravning.

Faren på kort sikt er kanskje større for at EU kan føle seg presset til å legge restriksjoner på Israels bidrag til teknologiske løsninger, ettersom Israel ikke lenger har mer å gi når det gjelder innrømmelser til Palestina-arabiske terrororganisasjoner. Muligheten for at både EU og Norge kan gå inn for en selvskadende politisk linje må derfor anses som realistisk. Både USA, Russland, India og Kina overtar gjerne Europas plass i forskningssamarbeidet med Israel. Om vi ikke var gode nok til å være med i fotball-VM, har vi med andre ord ennå muligheten til å vinne verdensmesterskapet i selvmål.

Dr. Michal Rachel Suissa

Leder for Senter mot antisemittisme

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.