Komité-flertall for regjeringens forslag i mediestøttemeldingen

pc

Flertallet i familie- og kulturkomiteen på Stortinget støtter regjeringens forslag om et nytt mediestøtteråd, og ber regjeringen ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger om at lokalradioenes FM-konsesjoner bør forlenges til 2026.

Det er klart etter at komiteen har avgitt sin innstilling. Stortinget behandler mediestøttemeldingen 11. juni.

Det uavhengige mediestøtterådet får blant ansvar for å fordele midler mellom de ulike støtteordningene, og Medietilsynet blir sekretariat for rådet. Flertallet i komiteen støtter forslaget om å opprette et mediestøtteråd, mens Senterpartiet går imot.

Flertallet i familie- og kulturkomiteen mener det nye rådet bør gjennomgå de ulike aviskategoriene og vurdere endringer i mediestøtten i dialog med bransjen. Flertallet mener også at det bør vurderes å etablere en kompetansepott som en del av mediestøtten.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Medietilsynet anbefalte nylig at . Komiteen anbefaler å ta hensyn til Medietilsynets anbefalinger. Et flertall i komiteen ser dessuten et behov for at Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal håndheve dagens regelverk på en tydelig måte frem til Stortinget har behandlet saken om forlenget FM-konsesjon og forslagene som ligger i Medietilsynets anbefalinger.

Komiteen støtter regjeringens forslag om fireårige styringssignal for NRK og den direkte mediestøtten. Komiteen påpeker imidlertid at fire år er lenge i et mediemarked som er i konstant endring, og foreslår derfor at regjeringen skal vurdere en mediepolitisk redegjørelse for Stortinget midtveis i hver stortingsperiode.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Komiteen slutter seg også til regjeringens forlag om å avvikle lisensen og finansiere NRK over statsbudsjettet. Regjeringen ønsker at deler av innsparingen ved å legge ned lisenskontoret i Mo i Rana i en overgangsperiode skal gå til å styrke mediestøtten, noe flertallet i komiteen slutter seg til.

Et flertall i komiteen mener departementet bør få mulighet til å vurdere andre løsninger for avisomdeling enn kun distribusjon av aviser på tirsdag, torsdag og lørdag, slik det fremkommer av forslaget om endringer i postloven. Det samme flertallet oppfordrer Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Landslaget for lokalaviser (LLA) til å gå sammen om å lage en alternativ løsning innenfor de økonomiske rammene som fremgår av forslaget, som det blir opp til regjeringen å vurdere.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Komiteen er opptatt av å sikre en mediepolitikk og finansiering som er mest mulig uavhengig av politiske myndigheter, og å legge til rette for at folk har tilgang til, nyttiggjør seg og kan finne fram til troverdig og relevant medieinnhold.

I den forbindelse ber komiteen regjeringen vurdere å sette i gang et arbeid med en «beredskapsplan» eller «verktøykasse» for bransjen i krisetider.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.