LESERINNLEGG: Torbjørn Røe Isaksen sprer «fake news» om trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har i debatter etter trygdeoppgjøret kommet med uriktige påstander om Pensjonistforbundets krav om å få forhandlingsretten tilbake. Ja, jeg vil gå så langt som å kalle det «fake news»!

Av Harald Olimb Norman, generalsekretær i Pensjonistforbundet.

Dette sa han i Dagsnytt 18: – Det må jeg si rett ut, det er en dårlig ide. Fordi pensjonene til folk er individuelle rettigheter. Jeg mener ikke det er noe som organisasjoner skal sitte og forhandle om. Sånn at folk plutselig våkner opp en dag, og så har organisasjonene og politikerne sittet i et rom og for eksempel tatt deler av din pensjon og gitt til noen andre. Her er det ikke sånn at det kommer ekstra penger på bordet. Her betyr det at hvis du skal sitte og forhandle og fordele det om, så må du ta pensjonene fra noen og gi til noen andre.  Og videre: – Pensjon er en individuelt opptjent rettighet, derfor synes jeg ikke det egner seg til å forhandle om på denne måten.

Dette er for enkel retorikk fra statsrådens side. Det vi regulerer årlig er utviklingen av den pensjonsbeholdningen som den enkelte eier – ikke selve beholdningen. Så statsrådens redsel for at vi skal ta deler av den enkeltes opparbeidede pensjonsbeholdning om vi gjeninnfører forhandlingsrett er fullstendig feil. Det er snarere tvert imot – nå er det regjeringen som tar deler av den enkeltes pensjon ved å regulere pensjonsbeholdningen lavere enn prisveksten – men det har altså ikke Pensjonistforbundet akseptert.

Vårt krav om forhandlingsrett vil begrenses naturlig til regulering av løpende pensjon under utbetaling i Folketrygden og den er tuftet på at det skal være en kjøpekraftsforbedring for alle. Mens noen tidvis vil få noe «mindre mer», vil andre vil få noe «mer mer» av potten. Vanskeligere er det ikke. Forhandlingspottens størrelse avgjøres i de årlige lønnsoppgjørene. Til syvende og sist vil vi at Stortinget som bevilgende myndighet fatter den endelige beslutningen i de årlige trygdeoppgjørene.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Om statsråden er uenig i dette og fortsatt mener at all pensjon innebærer individuelle rettigheter, også når pensjon er under utbetaling, så må jeg nesten spørre: Med hvilken rett kan da statsråden regulere den enkeltes pensjonsbeholdning med negativ rente? 

Pensjonistforbundet hadde forhandlingsrett fra 1979 til 2011, og den ble ivaretatt uten noen form for kritikk fra verken politikere eller byråkrati. Vi skal leve som pensjonister og av pensjon i gjennomsnitt 20 år etter endt arbeidsliv. Den pensjonen du har opparbeidet deg gjennom yrkesårene er utgangspunktet for det du skal leve av i alle disse årene. Lavtlønte vil derfor få lav pensjon mens høytlønte vil få høy pensjon. Det er ikke noe galt i det og vi skal selvsagt alle ha rett på vår egen opptjening. Men når den løpende pensjonen skal reguleres, bør det ikke nødvendigvis være slik at de som har mye fra før hvert år får mer penger enn de som har lite fra før. Husk at husholdningsvarer koster det samme for alle. 

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Pensjonistforbundet mener at det å forhandle om egne inntektsvilkår er en demokratisk rett som også pensjonistene skal ha. Nå har alders- og uførepensjonister ingen innflytelse over egen inntekt, som blir diktert av sittende regjering. Pensjonistforbundet er beredt til å ta det ansvaret en slik forhandlingsrett innebærer.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.