LESERINNLEGG: Ny smittevernlov et demokratisk problem

Foto: Stortinget

Regjeringen har lagt frem et forslag til en ny smittevernlov, som vil gi makt fra Stortinget til byråkrater.

Av: Morten Wold og Bård Hoksrud, stortingsrepresentanter og medlemmer i helsekomiteen for Fremskrittspartiet.

Forslaget har møtt mye motstand fra flere hold, og for FrP er det uaktuelt å frata folk sin frihet uten at det har vært behandlet demokratisk i Stortinget. Vi er derfor svært overrasket at det er Høyre som ser ut til å sikre flertall for dette ytterliggående forslaget.

Stortinget vedtok 12. desember å utsette votering av smittevernloven i Stortinget, og vi håper at Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet sine representanter stemmer i henhold til sin personlige overbevisning når det skal voteres med fullsatt stortingssal mandag 18. desember. Vi håper de lytter til de tunge juridiske miljøene som har vært klare på at denne loven er feil retning for demokratiet. Den demokratiske kontrollen av inngripende tiltak for befolkningen bør ligge fast, også under kriser som rammer landet.

Les også:  Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

Koronapandemien viste at Stortinget klarte å områ seg raskt og ga regjeringen hjemmel til å innføre tiltak som man så som nødvendig for å hindre smitte. Den senere tid er det ulike meninger om hvilke land som håndterte pandemien «best». Aftenposten på lederplass gav Sverige enn knapp seier, hvor strategien ikke var nedstenging. Det er krevende å konkludere, men i ettertid er vi alle bekymret over de konsekvensene nedstengingen gav, spesielt for barn og unge. Det viser behovet for en demokratisk kontroll og forankring av svært inngripende smittevernstiltak.  

Les også:  Frykter for trafikksikkerheten etter snørik vinter

Det er viktig å vurdere effektiviteten av de tiltakene som loven tillater og de man innfører. Historien har vist at overdrevne restriksjoner ofte kan føre til motstand i befolkningen, noe som igjen kan undergrave hensikten med tiltakene. Beslutning om nedstenging bør etter vårt syn ligge til Stortinget og ikke byråkratiet som lovforslaget åpner for.

Det er en balansegang mellom å ta raske og effektive beslutninger i krisetider og å opprettholde demokratiske prinsipper og åpenhet. Derfor stemmer Fremskrittspartiet imot denne loven.

Les også:  Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

Foto: Stortinget

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.