Satser på demokrati i Kasakhstan

Kasakhstan

I en historisk tale til nasjonen kunngjorde president Tokayev betydelige politiske reformer for å konsolidere Kasakhstans demokratiske utvikling.

President Kassym-Jomart Tokayev holdt sin tale til nasjonen med tittelen «Det nye Kasakhstan: veien til fornyelse og modernisering». Han skisserte flere vidtrekkende politiske reformer og initiativer, blant annet opptil 30 foreslåtte endringer i grunnloven, med sikte på en ytterligere endring i landet. Presidenten understreket at Kasakhstans befolkning krever større reformer for å unngå stagnasjon og presenterte et program for en omfattende modernisering av landets politiske system.

Talen skulle komme seks måneder senere, men ble holdt nå for å vise viktigheten av de foreslåtte reformene etter de tragiske hendelsene i landet i januar 2022. Tokayev kunngjorde en overgang fra «en regjeringsform med en meget sterk president til en presidentrepublikk med et sterkt parlament» og erklærte at «et slikt system vil skape en optimal maktbalanse mellom institusjonene og bidra til landets bærekraftige utvikling».

Tokayev foreslo lovendringer som forplikter presidenten til å ikke være medlem av et politisk parti under sin presidentperiode, og presiserte at «denne regelen vil øke den politiske konkurransen, bidra til like betingelser for utviklingen av alle partier». I tillegg foreslo han et forbud mot utnevnelse av presidentens nære slektninger til emberer i staten og lederstillinger i statlige selskaper.

Flere av de foreslåtte reformene fokuserer spesielt på endringer i landets parlamentariske system. President Tokayev foreslo en overgang fra et system med forholdstallsvalg til en blanding av forholdstallsvalg og flertallsvalg. Ifølge forslaget vil 30 % av representantene i parlamentets underhus Mazhilis bli valgt gjennom flertallsvalg i neste valgkamp. Disse vil stille som personlige kandidater og ikke som en del av en valgliste. Det antas at dette vil øke innbyggernes deltakelse og deres direkte kontakt med de folkevalgte, mens bevaringen av 70 % medlemmer som velges gjennom forholdstallsvalg vil støtte utviklingen av partiene som sterke institusjonelle aktører i landets politiske system.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Antallet medlemmer av parlamentets overhus Senat som utnevnes av presidenten vil bli redusert fra 15 til 10. Formålet med utnevnelsene vil endres for å åpne opp for deltakelse av sosiale grupper som er underrepresentert i parlamentet. Samtidig vil Kasakhstans folkeforsamling (et organ som representerer organisasjonene til landets etniske grupper) ikke lenger utnevne ni representanter i Mazhilis. Forsamlingen vil nå foreslå fem kandidater til Senatet som presidenten skal utnevne.

President Tokayev opplyste også at Senatet kun vil ha myndighet til å godta eller avvise lovene som allerede er vedtatt av Mazhilis. Da vil bare Mazhilis ha myndighet til å vedta lover.

Som en videreutvikling av de tidligere reformene for økt pluralisme og konkurranse kunngjorde presidenten at prosedyrene for registrering av politiske partier vil bli ytterligere forenklet. Han foreslo at terskelen for valgregistrering av et politisk parti skal senkes fra 20 000 til 5 000 personer (frem til 2021 var terskelen for valgregistrering på 40 000 personer, det vil si at dagens terskel er åtte ganger lavere). Tilsvarende lettelser skal komme når det gjelder kravene til regional representasjon av de politiske partiene.

Les også:  Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Presidenten foreslo å videreutvikle landets lokale selvstyre gjennom styrking av rollen til de lokale forsamlingene (maslikhats) og Kasakhstans tilslutning til det europeiske charteret om lokalt selvstyre (European Charter of Local Self-Government). Man vil også endre måten å velge maslikhatene på: På regionalt nivå vil dette gjøres gjennom en blanding av forholdstallsvalg og flertallsvalg, mens på by- og distriktsnivå vil systemet endres fra forholdstallsvalg til flertallsvalg.

Videre foreslo presidenten gjenopprettelse av Forfatningsdomstolen for å styrke overholdelsen av grunnloven. Hvis dette skjer, vil Forfatningsdomstolen erstatte Det konstitusjonelle rådet, men den vil ha bredere kompetanse – landets innbyggere vil ha mulighet til å anke direkte til denne domstolen. Ytterligere reformer inkluderer nedfellelse av forbudet mot dødsstraff i grunnloven og styrking av rollen til landets menneskerettighetskommissær gjennom vedtakelse av en lov om hans/ hennes fullmakter.

I oppsummeringen av disse reformene og initiativene poengterte president Tokayev at «reduksjonen av presidentmakten vil være en viktig faktor som vil sikre irreversibiliteten til landets politiske modernisering». Han la til at «de foreslåtte initiativene vil føre til en grunnleggende endring av «spillereglene» og danne et solid grunnlag for videre demokratisering av samfunnet vårt».

Talen fokuserte også på konsekvensene og etterforskningen av de tragiske hendelsene i januar 2022. Presidenten erkjente at de som forsøkte å gjennomføre et kupp var kjente personer og høytstående embetsmenn som angivelig begikk forræderi mot staten. Tokayev forklarte at de gjorde det fordi Kasakhstan begynte en radikal modernisering og transformasjon de siste årene, og visse mektige mennesker ikke likte dette. Presidenten understreket at alle ansvarlige for de tragiske hendelsene vil bli stilt for retten, uavhengig av deres posisjoner i samfunnet.

Les også:  LESERINNLEGG: Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite

Andre forslag inkluderte endringer i landets administrative inndeling – opprettelse av tre nye fylker (oblast): Abai (med byen Semei som administrativ senter, nå en del av Øst-Kasakhstan oblast), Ulytau (med byen Zhezkazgan som administrativ senter, nå en del av Qaraghandy oblast) og Zhetysu (med byen Taldyqorghan som administrativ senter, nå en del av Almaty oblast). Almaty oblast vil ha byen Qapshagay som administrativ senter, og presidenten lovet sin støtte til å bytte byens navn og kalle den etter Dinmukhammed Kunayev, en respektert leder av sovjetisk Kasakhstan som gjorde mye for republikken.

Til slutt bemerket President Tokayev at de foreslåtte initiativene vil «betraktelig endre det politiske systemet i landet». Han la til at implementeringen av disse vil kreve rundt 30 endringer i grunnloven og vedtakelse av mer enn 20 lover før årets slutt.

Presidenten understreket at det nye Kasakhstans motto skal være «forskjellige syn, men én nasjon».

Regjeringen vil holde et ekstraordinært møte 18. mars 2022 for å diskutere gjennomføringen av ideene i talen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.