LESERINNLEGG: NRK manipulerer bildet av krigen og dens lover

tv nyheter nrk

En stats militære forsvar mot terrorister kan ikke sammenliknes med militært forsvar mot et militært angrep fra en annen stat.

Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme.

Fordi folkeretten i hovedsak regulerer forhold mellom stater, har vi ikke et tilsvarende internasjonalt lovverk som regulerer staters bekjempelse av terror eller krigshandlinger begått av individer, terrorister eller ikke-statlige organisasjoner.  Forholdet mellom stater i krig er regulert i det vi kaller “Krigens lover” som for landkrigens vedkommende kort fortalt omfatter Overenskomsten om landkrigens lover og sedvaner og dens protokoller og Genève-konvensjonene av 1949.   

Men en terrorist er ikke en stat.  Det er heller ikke summen av terrorister selv om de organiserer seg under en felles betegnelse.  Terrorister er og blir ulovlige stridende som ikke har noen form for vern i krigens lover.  Det er vanlig at terrorister angriper og dreper sivile, tar gisler og omgir seg med levende skjold.  De har ingen hemninger mot slik atferd, og fordi de ikke fører krig i pakt med krigens lover, har de vist at de ikke har begrensninger for hvilke grusomheter de kan begå mot sivilbefolkningen.  En ansvarlig statsledelse beskytter sine egne borgere, men Hamas gjør det motsatte: De gjør dem til ofre i påvente av støtte fra medier og penger fra politikere som ikke forstår spillet.  

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Dette legger imidlertid ingen begrensning på den angrepne befolkningens eller statens militære forsvar mot terrorister.  Det finnes ikke bestemmelser i krigens lover som hindrer et lands forsvar i å benytte ethvert virkemiddel i sin forsvarskamp mot terror.  Terrorister er ikke beskyttet, hverken av internasjonal humanitærrett eller de universelle menneskerettighetene når de omgir seg med gisler og levende skjold.  Situasjonen er tragisk for gislene, men ansvaret for tragedien hviler helt og holdent på terroristene som har latt sine egne og tilfangetatte gisler i stikken.    

Å påstå eller insinuere noe annet, eller å så tvil om hvorvidt forsvaret mot terror er i pakt med internasjonal rett, er i seg selv en atferd som yter politisk støtte til terrorister ved å skape inntrykk av at også den angrepne part handler i strid med vedtatte rettsnormer.  NRKs oppslag 15. oktober hvor man utgir seg for å presentere de lovreglene som gjelder i krig, er et grelt eksempel på hvordan man ved fortielser og fordreininger bidrar til å legge ansvar på den angrepne part for tragedien til gislene og de millioner av levende skjold som Hamas omgir seg med og som de forsøker å hindre i å unnslippe fra fronten.  

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

NRK introduserer sin forelesning om krigens lover på denne måten: “Hamas har begått krigsforbrytelser på israelsk jord, sier Israel.  Angrepet 7. oktober er “en smørbrødliste over krigsforbrytelser”, mener ekspert.  Israel begår krigsforbrytelser i Gaza, svarer palestinerne.  Sykehus risikerer å bli likhus, sier Røde Kors om beleiringen av Gaza.”  Også Cecilie Hellestveit er på villspor når hun uttaler at “Hamas sitt terrorangrep mot Israel er nærmest en smørbrødliste over krigsforbrytelser.”  Påstanden insinuerer bl.a. at Hamas er en legitim stridende part i henhold til krigens lover.  Men det er Hamas ikke.  Deres forbrytelser er grove kriminelle handlinger som overtrer statenes straffelover.  Deres “krigføring” mot Israels sivilbefolkning, gisseltaking og bruk av levende skjold gjør ikke Hamas til en legitim krigførende part i henhold til Haag-konvensjonen eller Genève-konvensjonene.   

NRK rettferdiggjør sin journalistikk ved bl.a. å hevde at “Vår oppgave er å få fram det som skjer, ikke ta stilling i konflikten.  Vi dekker krigen mellom Israel og Hamas slik vi dekker andre kriger.  Det vil si at vi jobber med å få fram forskjellige perspektiver, kilder og syn på det som skjer for at vi i Norge best kan forstå konflikten.  Vi skal være åpne og etterrettelige i journalistikken vår, og korrigere når vi trår feil.  Vi har en særlig oppgave å beskrive og belyse konsekvensene krigføringen får for sivile og enkeltmennesker på begge sider av konflikten.”  

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Men NRK feiler i sitt forsett.  Det er ikke sant som NRK påstår at “Vi forholder oss til den internasjonale folkerettens begreper i denne konflikten.  Det vil eksempelvis si at Vestbredden er okkupert og at målrettede drap på sivile er en krigsforbrytelse.”  NRK har i mer enn en uke, i likhet med statsminister Støre og andre, forsøkt å få folk til å tro at også Israel bærer skyld og ansvar for terrorangrepene mot landet sivilbefolkning.  Både disse oppslagene og det angjeldende forsøket på å gjøre Hamas til en stridende part i henhold til folkerettens bestemmelser, innebærer en manipulert og forfalsket fremstilling av situasjonsbildet og folkerettens relevante bestemmelser.  Terrorister er ikke stater og det er ikke Israel som har angrepet Hamas.  Det forholder seg helt omvendt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.