LESERINNLEGG: Forsvarer Norge krigsforbrytelser?

fn

Den 13. juni sammenkalte FNs Hovedforsamling til spesialsesjon og krisemøte for å vedta en resolusjon fremmet av Algerie og Tyrkia og «Staten Palestina» på vegne av PLO og Hamas. I Sikkerhetsrådet ble dette angrepet på Israel avvist av USA som også uten hell forsøkte å moderere angrepene på Israel i Hovedforsamlingen.

I den vedtatte resolusjonen som formelt er en rent politisk meningsytring og ikke har noen som helst rettslig bindende virkning, beklager forsamlingen bl.a. Israels «bruk av enhver overdreven, uforholdsmessig og vilkårlig makt fra de israelske styrkenes side mot palestinske sivile på det okkuperte palestinske territoriet, inkludert Øst-Jerusalem, og spesielt på Gazastripen, inkludert bruken av skarp ammunisjon mot sivile protestanter, inkludert barn, så vel som helsepersonell og journalister, og uttrykker sin alvorlige bekymring for tapet av uskyldige liv.»

Dette er et sammensurium av løgner som medier og politikere ikke blir trette av å gjenta. Slik skapes og vedlikeholdes antisemittismen og myndighetene er med på det.

Et nøkkelord i resolusjonen er begrepet «uforholdsmessig,» en teknisk betegnelse som er hentet fra en regel i krigens lover og gjeldende rettsteori om retningslinjene for rettferdig krig. Her kreves det at den formodede utilsiktede skade, – den forutsebare sekundære virkningen av en krigshandling, – må “stå i forhold til” den militære fordelen man søker å oppnå ved å angripe et legitimt militært mål.

Hver gang Israel forsvarer seg mot angrep fra Hamas, reises anklagen om at Israels forsvarstiltak er «uforholdsmessige» og derfor i strid med folkeretten. De som fra tid til annen fremsetter denne påstanden er imidlertid selv ikke tekniske eksperter på området som er i stand til å vurdere om påstanden er korrekt.

De som er eksperter på området har gjentagne ganger vært til stede under sammenstøtene og har konkludert med at israelske forsvarstiltak i den gitte situasjonen slett ikke er uforholdsmessige, men holder seg langt innenfor det som fra et fagmilitært synspunkt er forsvarlig. NATOs fagfolk på området fremhever at Israel på mange måter overgår NATO når det gjelder å etterleve krigens lover.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

NATO-generalen Richard Kemp var selv til stede ved grensen mot Gaza i mai i år og hadde dette å si i en uttalelse til FNs Menneskerettighetsråd 18. mai: «Basert på hva jeg observerte kan jeg si at alt vi nettopp har hørt her er en fullstendig forvrengning av sannheten. Sannheten er at Hamas, som er en terroristorganisasjon som har som mål å ødelegge Israel og drepe jøder overalt, med overlegg forårsaket at mer enn 60 av deres egne ble drept.

Hamas sendte tusener av sivile til frontlinjen – som et menneskelig skjold for terrorister som forsøkte å bryte seg gjennom grensen. Deres manglende evne til å innrømme at Hamas er ansvarlig for hver eneste dråpe blod som ble spilt ved Gaza-grensen, oppmuntrer dem til voldelighet og bruk av menneskelige skjold. Dette gjør dere til medskyldige i ytterligere blodsutgytelser. Dersom Israel hadde latt denne mobben bryte gjennom gjerdet, ville det israelske forsvaret ha blitt tvunget til å forsvare sine egne sivile mot å bli drept, og mange flere palestinere villa ha blitt drept.

Israels handlinger har derfor reddet menneskeliv i Gaza, og dersom FNs Menneskerettighetsråd virkelig bryr seg om menneskerettigheter, burde det berømme det israelske forsvaret for dette og ikke fordømme det på grunnlag av løgner.»

Da løgnene ble lagt frem for FNs Hovedforsamling, bl.a. av NATO-landet Tyrkia, ga regjeringen Solberg via utenriksminister Eriksen Søreide og embetsverket hennes instruks til FN-ambassadøren om å støtte resolusjonen. Under krisemøtet i FN fikk forsamlingen høre følgende begrunnelse for Norges støtte til fordømmelsen av Israel: «Resolusjonen reflekterer ikke i tilstrekkelig grad kompleksiteten i situasjonen. Hamas og andre ikke-statlige militante er utelatt fra teksten, og av den grunn har Norge støttet USAs endringsforslag.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Israels rett til å beskytte sine grenser og territorium er også utelatt, mens den beskyttelsesmekanismen som det vises til i teksten er vag og skaper urealistiske forventninger. Imidlertid oppveier ikke disse manglene resolusjonens samlede budskap og derfor stemmer Norge for resolusjonen.»

Norge fant ingen grunn til å påtale bruken av levende skjold, noe som er en krigsforbrytelse, i likhet med Hamas sine angrep på det israelske sivilsamfunn. Selv i de tilfellene hvor Norge i FN avstår fra å stemme imot åpenbare løgner rettet mot det jødiske folks nasjonalstat, kan vi bare oppfatte dette som en støtte til FNs vedvarende antisemittiske løgn.

Det er å bemerke at om ikke dette hadde skjedd mange ganger tidligere, ville en slik behandling av et medlem av FN ha vært oppsiktsvekkende. Israel er nemlig det eneste landet i verden som det rettes slike anklager mot. Vi hører aldri at FN eller Norge fordømmer Tyrkias militære okkupasjon og etniske rensing av Nord-Kypros og store deler av Kurdistan; eller andre land hvor militær okkupasjon i strid med folkeretten skjer åpenlyst. Mot Israel må man imidlertid lyve og fortie for å få konstruert anklagene.

Denne FN-resolusjonen, i likhet med utallige andre, representerer en særbehandling av den jødiske staten som klart rammes av den internasjonalt anerkjente definisjonen av antisemittisme som også Norge har sluttet seg til. FN og Norge praktiserer åpenlyst en hyklersk dobbeltmoral når man stiller krav til Israel som ikke stilles til noen andre nasjoner. Problemet forsterkes ved at anklagene er basert på løgner fra en terroristorganisasjon.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

For Norges vedkommende forsterkes skandalen ved at de ansvarlige fagmyndighetene i Utenriksdepartementet er klar over dette. De har sannsynligvis måttet ta hensyn til den politiske klemma de selv har satt seg i gjennom det selvvalgte formannsvervet for giverlandsgruppa for de palestinske selvstyremyndighetene, AHLC. Dette er en felle som ble skapt av Arbeiderpartiet på 1990-tallet og som gjennom årene har kostet norske skattebetalere atskillige milliardbeløp. En stor del av dette har gått til avlønning av terrorister. Skandalen lar seg ikke stanse hverken av Stortinget eller andre norske myndigheter fordi de til syvende og sist alle har vært med på å skape den.

Vi frykter at vi i mange år fremover igjen vil se at norske myndigheters mot og integritet svikter når sannheten skal sies om konfliktene i Midtøsten, – de er fanget av en løgn de engang har vært med på å skape. Nå benytter de enhver anledning gjennom statsstøttede medier til å prøve å rettferdiggjøre denne løgnen. Men deres anklager mot Israel vil aldri bli annet enn løgn, uansett hvor ofte de gjentas. Et spørsmål vi bør stille oss er hvor langt Regjeringen skal kunne drive dette spillet før vi risikerer at vår fremste allierte, USA, setter foten ned. Norges stemmegivning og stemmeforklaring ble lagt merke til.

Dr. Michal Rachel Suissa

Leder Senter mot antisemittisme (SMA)

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.