LESERINNLEGG: Arbeiderpartiet med NM-gull i løftebrudd

helse

Fastlegeordningen seilet frem til å bli Arbeiderpartiets største valgkampløfte på helseområdet. Likevel ser vi at 400 nordmenn mistet fastlegen sin hver eneste dag i juni.

Av: Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet og andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite.

I valgkampen lovet Ingvild Kjerkol å redde fastlegeordningen. Til Klassekampen i august 2021 sa hun blant annet «Det mest effektive er å øke basistilskuddet. Det kan man gjøre raskt i en tilleggsproposisjon» og til Dagens Medisin måneden etter fastslo hun at fastlegeordningen må reddes, og at «det haster aller mest». Nå har hun derimot lagt frem både et statsbudsjett og et revidert budsjett, uten at pengene har vært å se. I statsbudsjettet fikk fastlegene 100 millioner kroner ekstra. I revidert kom det ikke en eneste krone. Altså et godt stykke unna lovnadene hennes på opp mot 4 000 millioner kroner. 

Les også:  Disse helserådene gir nordlendinger mest blaffen i

Konsekvensen er at mer enn 12 000 nordmenn har mistet fastlegen sin i juni alene. Etter hun tok over som helseminister er det over 50 000 som har mistet fastlegen sin. Totalt står 175 000 uten fastlege. Situasjonen har blitt svært alvorlig, og raske tiltak er nødvendig. Likevel ønsker helseministeren å vente helt til neste års statsbudsjett med å komme med tiltak. Når det tar fyr på kjøkkenet, venter man ikke til brannen har spredt seg til hele nabolaget før man finner frem brannslukkeren.

Fastlegeordningen står i fare for å kollapse om det ikke blir iverksatt tiltak raskt. Fastlegen er hver enkelte innbyggers viktigste del av helsevesenet. Uten fastlegen får man ikke resepter, sykemeldinger eller lavterskel helsehjelp. Uten fastleger blir vi som innbyggere sårbare, og konsekvensene vil være store. 

Les også:  Rettssikkerhet: Man får “pretty privilege” i rettssaker

Det er mange åpenbare feil og mangler med fastlegeordningen slik den er i dag. Blant annet må vi kutte ned i arbeidsmengden og papirarbeid som fastlegene må gjøre. Vi må la fastlegene få være fastleger. En annen viktig faktor for å kutte ned i arbeidsmengden er å øke basistilskuddet, som er summen man får utbetalt for hver enkelt innbygger på fastlegens liste. 

Det viktigste fastlegene trenger er flere kollegaer. Mangelen på fastleger er stor, og rekruttering må gå i første rekke. Å bedre arbeidsvilkårene er et viktig tiltak for å rekruttere fler, men vi trenger også flere studie- og praksisplasser. Fremskrittspartiet har blant annet åpnet for å tilby medisinutdanning i Stavanger, men forslaget er blitt nedstemt. Vi har også foreslått å godkjenne gjennomført praksis i Danmark, men heller ikke dette forslaget har fått flertall. Konsekvensen er at for få velger å studere medisin, og at de som har gjennomført praksis i Danmark må ta den på nytt i Norge. Når systemet er så firkantet, går det også utover antallet fastleger. 

Les også:  Krimekspert Olav Rønneberg til "Åsted Norge"

Jeg håper regjeringen holder ord om å styrke fastlegeordningen ved neste års statsbudsjett, men med situasjonen de selv har satt seg i, vil det både ta lengre tid og vil bli dyrere. Det letteste er å ta tak i problemet så fort det oppstår, men nå har man latt det vokse til å bli en krise. Nå trenger vi tiltak som virkelig monner – pasientene har ikke tid til å vente. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.