Kystrederiene: – Sjøfolk må få unntak fra krav om karantenehotell

Kystrederiene

Siden starten av pandemien har norske sjøfolk utført samfunnskritisk arbeid i Norge og i utlandet. Dette har medført at norske sjøfolk har måtte ha særegne regler i forbindelse med innreise til Norge.

Sist fredag, 7. Mai, endret Regjeringen reglene om karantene ved innreise til Norge, uten videre dialog med næringen. Med virkning fra søndag 9. mai besluttet regjeringen at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen med direkte virkning skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig av om reisen har vært nødvendig eller ikke.

For Kystrederiene, og for den norske maritime næringen, er det avgjørende å sikre at sjøfolk kan fortsette å reise til og fra jobb uten å bli pålagt restriksjoner som medfører store utfordringer for rederiene og den enkelte sjømann. Kystrederiene krever derfor at det øyeblikkelig blir foretatt særskilte vurderinger av karantenebestemmelsene for denne yrkesgruppen.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Sjøfolk opprettholder viktige samfunnskritiske oppgaver, og må på grunn av særegenheter ved sitt yrke ivaretas med enkelte spesielle hensyn. Covid-19-forskriften har under pandemien derfor også på ulike måter tatt ulike hensyn til den særstilling sjøfolk står i. Det har blitt lagt til rette for mannskapsskifte, og sjøfolk har vært omfattet av visse unntak fra restriksjoner i forskriften. Med endring vedtatt fredag 7. mai, er sjøfolk ikke lenger omfattet av unntak fra kravet om karantenehotell ved ankomst fra land utenfor EØS/Schengen.

Mange norske sjøfolk arbeider i ulike land utenfor EØS/Schengen. Innsatsen fra disse sjøfolkene er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner innenfor en rekke områder blir ivaretatt. Til tross for at denne gruppen har blitt hardt rammet av pandemien har de klart å opprettholde aktiviteten på sjøen. For å kunne videreføre dette må det legges til rette for at sjøfolk ikke bare får reise om bord, men også hjem igjen.

Les også:  Innspurt i meklingen for hotell og restaurant

FNs generalforsamling stilte seg i desember 2020 enstemmig bak en resolusjon som oppfordrer alle land til å følge IMOs protokoll for trygge mannskapsskifter og til å definere sjøfolk som kritisk personell. Norge var en av initiativtakerne for å få igjennom denne resolusjonen.

– Det er derfor veldig overraskende at regjeringen nå gjør det særdeles vanskelig for rederier og sjømenn og utføre sitt arbeid i Norge og i utlandet», sier administrerende direktør i Kystrederiene, Tor Arne Borge.

– Dette medfører at store deler av tiden sjømennene har i Norge for en ny avreise, nå må gjennomføres i karantenehotell. I tillegg kommer en eventuell karantenetid i landet hvor arbeidet skal utføres. Dette er særdeles destruktivt for den norske maritime næringen, sier Borge.

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

I Helsedirektoratets vurdering og anbefaling om bruken av karantenehotell for reisende fra land utenfor EØS/Schengen har de lagt til grunn at unntak for sjøfolk som mønstrer på i Norge skal videreføres. Dette unntaket har Regjeringen ikke tatt inn i den endelige forskriftsteksten. -Det er kritikkverdig at sjøfartsnasjonen Norge ikke overholder sine internasjonale forpliktelser for å legge til rette for mannskapsskifte, sier Borge.

Sjøfolk er en avgrenset og spesifikk gruppe som skiller seg fra andre reisende. Regjeringen har allerede unntatt diplomater og forsvarspersonell.

Med hensyn til smittevern er sjøfolk en gruppe som gjennom sitt yrke har en profesjonell tilnærming til hvordan regelverk, rutiner og risikovurderinger skal overholdes. Denne gruppen er derfor særdeles godt utdannet og egnet til å på en trygg og god måte kunne gjennomføre karantene i eget hjem.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.