Ishavskraft: – Nord-Norge får den rimeligste strømmen

ishavskraft

Vi går mot vinter og i takt med at temperaturene faller går kraftforbruket opp. Det økte forbruket gjør at prisen øker. Olav Grunde Lauvdal, porteføljeforvalter i Ishavskraft, kommer likevel med en gladnyhet. 

– I år går vi en vinter i møte med mer vann i den norske fjellheimen enn det som var tilfellet i fjor. Magasinfyllingene ligger nemlig i overkant av 80 prosent, noe som er rundt snittet for denne tiden av året. Mye vann som kan tæres på utover vinteren gjør at kraftprisen er mindre sårbar for kuldeperioder av typen vi så på senvinteren 2018. Prisen for vinteren 2020 i Nord-Norge ventes rundt 40 øre/kWh, uten nettleie og avgifter, mens Sør-Norge antas å ligge et par øre over dette igjen.

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

Prisforskjellen mellom nord og sør kommer av at det er ulik balanse mellom produksjon og forbruk i de forskjellige landsdelene. Nord-Norge har normalt et kraftoverskudd og begrenset overføringskapasitet på strømnettet gjør at landsdelen får lavere priser. De siste årene har Nord-Norge i snitt ligget 1,5 øre/kWh under resten av Norge. Denne prisforskjellen vil komme til å fortsette, skal vi tro NVE.

Direktoratet har nylig analysert balansen mellom forbruk og produksjon i Nord-Norge og konkludert med at prisforskjellen vil øke i de kommende årene. Sør-Norge blir i økende grad koblet til kontinentet gjennom nye kraftkabler, noe som bidrar til å trekke opp prisene. Fra før er Sør-Norge knyttet til de europeiske kraftmarkedene med kabler til Nederland og Danmark. I tillegg er det kabler under bygging både til Tyskland og Storbritannia som vil forsterke denne effekten. Begrensninger i nettet gjør at Nord-Norge og Midt-Norge ikke følger etter i like stor grad, og et forventet kraftoverskudd i nord vil gi utslag i lavere priser.

Les også:  And the winner is Narvik!

Kraftsystemet i Norge er i stor grad styrt av været og strømprisene vil fortsatt variere fra år til år. NVE har imidlertid gjort simuleringer som viser at Nord-Norge vil kunne ligge mellom 3 og 9 øre/kWh under prisene i Sør-Norge i perioden 2022-2030. NVE peker på at nedstengningen av svensk kjernekraft, samtidig som det bygges stadig mer vindkraftanlegg i Nord-Sverige som viktige grunner for prisdifferansen, avslutter Olav Grunde Lauvdal. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.