Helseministeren åpnet fremtidens operasjonsrom

norconsult

Norconsult, NTNU og St. Olavs Hospital vil redusere farlige infeksjoner som skyldes luft- og kontaktbåren smitte i forbindelse med operative inngrep på sykehus. Nylig åpnet helseminister Ingvild Kjerkol det som kan bli fremtidens operasjonsrom.

Infeksjoner i sår etter operasjoner er et stort problem både i Norge og resten av verden. I 2018 var andelen infeksjoner etter operasjoner på mellom 1,6 og 13,4 prosent, ifølge Folkehelseinstituttet i Norge. I Sverige dør 1 500 pasienter hvert år som følge av postoperativ smitte med påfølgende infeksjoner (kilde: Sosialstyrelsen, Sverige). Til sammenligning døde det i Sverige 324 personer i trafikken i 2018.

– Sykehusinfeksjoner er de vanligste komplikasjonene i helsetjenesten, og det skjer dessverre veldig ofte. Jeg er derfor glad for at Norconsult, St. Olavs hospital, NTNU med samarbeidspartnere ønsker å bidra til å redusere denne typen infeksjoner. Det er dessuten kjempespennende og viktig å se hvordan vi kan bruke ny teknologi som XR og maskinlæring til å utvikle og forbedre helsetjenesten vår, og løse konkrete utfordringer vi møter som fellesskap. Jeg heier på denne typen initiativ, sier Ingvild Kjerkol. 

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

Norconsults prosjektleder Thorgeir Harsem presenterte prosjektet POSIred (POSI = postoperative sårinfeksjoner). I tillegg til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, var rektor Anne Borg ved NTNU samt Norconsults konsernsjef Egil Hogna, til stede. 

– Dette arbeidet er veldig viktig. Prosjektet er på mange måter bare i startgropen, men jeg vil likevel takke alle som er med og bidrar, inkludert våre egne medarbeidere. Deres kunnskap og kompetanse er det viktigste verktøyet i dette prosjektet, sier Egil Hogna.

Les også:  Nye helelektriske Ford Explorer: Lexie vil bli den første som kjører jorda rundt med elbil

– I dette prosjektet er det mange gode hoder som har funnet sammen ved NTNU, St. Olavs hospital og Norconsult. Det gode samarbeidet er en styrke vi skal fortsette å bygge videre på. Fordi samarbeid gir resultater. Det er også på sin plass å rette en stor takk til Forskningsrådet og Norconsult som har finansiert laben, sier rektor Anne Borg ved NTNU.

Laboratoriet som benyttes i prosjektet er designet som et operasjonsrom, med teknologi og utstyr som gjør det mulig å synliggjøre ventilasjonsstrømmer og partikler i luften samt stereokameraer som registrerer bevegelsesmønsteret til helsepersonellet. Det bygges opp et XR-verktøy (utvidet virkelighet) som fanger opp samspillet mellom bevegelsene til helsepersonellet, virtuelle luftstrømninger og distribusjon av partikler i rommet. 

Under åpningen fikk statsråden og de andre deltakerne en grundig gjennomgang av prosjektet, samt en demonstrasjon av laboratoriet der et kirurgisk team fra St. Olavs Hospital gjennomførte en simulert operasjon. 

Les også:  Ny undersøkelse: Lite elektronisk likestilling i parforhold

En viktig del av løsningen er å eliminere luftsmitte utenfra operasjonsrommet. Dette har Norconsult løst ved å designe og bygge en spesialsluse, som operasjonsteamet må gjennom for å komme inn i operasjonsstuen. De må da passere en høyhastighets luftstrøm, som forhindrer at partikler følger med personalet inn i slusen og videre inn i operasjonsrommet.

Det er hovedsakelig fire smittekilder som kan forårsake postoperative infeksjoner i et operasjonsrom, nemlig pasienten selv, operasjonspersonale, instrumenter og luftbåren smitte som følger med personalet. Med denne ventilasjonsslusen reduseres risikoen for smitte utenfra rommet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.