Grasrota er best på kvinnelige ledere i norsk idrett

Norges idrettsforbund

Idrettslagene har flest kvinnelige ledere med en andel på 27,8 prosent. Tilsvarende andel for særforbund er 23 prosent og idrettskretsene med 18 prosent. Det kommer frem i idrettens eget kjønnsbarometer som ble presentert under Idrettens kvinnedag.

– Norsk idrett jobber som aldri før med å kunne mer, vite bedre og få til en bedre kjønnsbalanse i vår organisasjon.Det som er et faktum er at vi har en kvinnerepresentasjon i styrer somnestenspeiler medlemsmassen,ca40 prosent kvinner, mens vi har en stor jobb å gjøre når det gjelder toppledere, sier idrettspresident Berit Kjøll.  

Kjøll er tydelig på hva som skal til for å få til kvinneløftet i norsk idrett; tydelige signaler og klar marsjordre. 

Les også:  En reise gjennom den fascinerende verdenen av idrett

-Som for alt annet blir det bedre om flere trekker i samme retning. Ledelsen i Norges idrettsforbund, ledelsen i særforbund og idrettskretser må gi tydelige signalersom fører til økt kvinneandel.  Idrettslagene er på rett vei – og de skal roses og løftes fram, sier Kjøllfør hun kommer med en oppfordring til lederne i idretts-Norge;  

-vi som er i lederposisjoner må motivere, inspirere og snakke positivt om detåfaktisk være en leder.  

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

Norges idrettsforbund med flere tiltak for åøke kvinneandelen
Mentorprogram for kvinner, sentrale nettverksmøter, forskning, presentasjon av idrettens kjønnsbarometer og kravtil kjønnsbalanse blant alle styremedlemmer i alle organisasjonsledd er noen avtiltakene som trekkes frem.

I tillegg har NIF aktivt fremmet krav omkjønnsbalansei de internasjonale medlemstilknytningene NIF tilhører. Samlet sett har Idrettsforbundet troen på at tiltakene bidrar til økt kvinneandel.

– Idretts-Norge har satt i gang flere tiltak for å bedre kjønnsbalansen. Særforbund og idrettskretser jobber nå aktivt på dette området, og har det i sine planverk. Det er et langsiktig og kontinuerlig arbeid som må gjøres for å nå målet om en bedre kjønnsbalanse,sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.  

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

I fjor lyste Norges idrettsforbund ut prosjektmidlersomskulle understøtte og stimulere særforbund og idrettskretsertil å jobbemed kjønnsbalansen i sine organisasjonsledd.Da kom det inn13søknader. I årer det 16 søkeremeden samletsøknadssum på 1,2millioner kroner. Det viserat interessen i organisasjonen erøkende.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.