Geir fra Bodø ny direktør for utdanning i Nordland

nfk

Geir Hareide Hansen fra Bodø blir ny direktør for utdanning og kompetanse i Nordland fylkeskommune.

– Med Geir Hareide Hansen får vi en erfaren leder som kjenner utdanningsfeltet godt og er faglig veldig sterk.  Videregående opplæring og fagskoleutdanning er blant fylkesrådets viktigste satsingsområder, og jeg er veldig glad for at Hareide Hansen har takket ja til denne viktige lederjobben. Med sin lange erfaring fra fylkeskommunen har Hareide Hansen stor kunnskap om arbeidsoppgavene som ligger foran oss, og de aller beste forutsetninger for å løse dem på en god måte, i samarbeid med politisk ledelse, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Geir Hareide Hansen har vært konstituert i direktørstillingen fra januar i år, etter å ha vært assisterende fylkesdirektør fra 2021. Før dette ledet han Nettskolen i Nordland og var seksjonsleder for Kompetanse og Voksnes læring i fylkeskommunen.

Hareide Hansen er utdannet allmennlærer med tilleggsutdanning innen informatikk og skoleledelse. Han har vært nestleder og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Bodø.

– Jeg er både stolt og spent over å ha fått denne stillingen, og klar for å yte en god innsats for utdanningssektoren. Hovedmålet er å bidra til ungdom og voksne skal få fullført videregående opplæring og dermed heve kompetansenivået i Nordland. Ikke mindre viktig er det å gi arbeids- og næringsliv den kompetanse og arbeidskraft som etterspørres, sier Geir Hareide Hansen.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

– Vi går en svært spennende tid i møte med store oppgaver foran oss. Fullføringsreformen og ny opplæringslov gjelder for fullt fra august neste år, vi har en læreplassgaranti som skal realiseres våren 2024 og det skal jobbes godt og grundig med å få på plass en ny fireårig tilbudsstruktur for perioden 2025 til 2029. Vårt samfunnsoppdrag er dermed stort og omfattende og viktig for framtidens Nordland, der vår innsats skal bidra til at unge og voksne er og blir inkludert i utdanning og arbeid. Jeg gleder meg til fortsatt tett samarbeid med dyktige medarbeidere i våre skoler og fylkesadministrasjonen, avslutter Hareide Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.