FrP-seier: 400 millioner ekstra til fylkesveiene og flypassasjeravgiften skrotes

Foto: Alexander Helberg

Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å øke bevilgningene til vedlikehold av fylkesveier med 400 millioner kroner.  Samtidig sikrer partiet at fritaket for flypassasjeravgift forlenges ut året.

Pengene kommer etter forhandlinger i Stortinget om den siste tiltakspakken fra regjeringen.

– FrP er svært glade for at vi nå har sikret 400 millioner kroner ekstra til opprusting av fylkesveier rundt om i hele Norge. Dette er gryteklare prosjekter som kun venter på finansiering. Dette er penger som skal brukes til rassikring, veioppmerking, asfaltering og annet vedlikehold. Midlene kan sikre arbeidsoppdrag til mange i anleggsbransjen, sier finanspolitisk talsperson, Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiet har også fått gjennomslag for at flypassasjeravgiften fjernes for resten av året. 

– FrP har kjempet for å fjerne flypassasjeravgiften. Det er utrolig at regjeringen foreslo å innføre den igjen fra 1. november når flyselskapene er i krise. Vi har fått gjennom kravet vårt om at avgiften fjernes ut året. Vi har også fått gjennomslag for å beholde den lave momssatsen på 6 prosent ut året. Samtalene om luftfarten kommer til å fortsette. Det er viktig for innbyggere og næringsliv og sikre konkurransen i luften også etter at pandemien er over, sier Listhaug. 

Les også:  Få på plass skilting for hurtiglading!

Særlig reiselivsnæringen sliter som følge av pandemien og FrP mener regjeringen har havnet bakpå med tiltak som kan hjelpe denne næringen over kneika. 

– Helt siden pandemien brøt ut, har vi visst at reiselivet kom til å være en av næringene som fikk det tøffest. Vi mener det er kritikkverdig at regjeringen har hatt hele sommeren på å lage en kompensasjonsordning for reiseliv, eventbransje og messer, men først nå satt seg ned med partene. De burde vært ferdig med dette arbeidet allerede med tanke på alle bedriftene som sliter nå. Regjeringen har vært bakpå i lang tid, sier Listhaug.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

Fremskrittspartiet vil fortsette å kjempe for bedre rammevilkår for de mange bedriftene som nå sliter som følge av koronapandemien. 

– Pandemien og nedstenging tok store deler av inntektsgrunnlaget fra mange næringer. Flere hundre tusener har mistet jobben. For oss har det vært avgjørende å hjelpe bedrifter og folk, samt legge til rette for at det kan skapes nye jobber. Det har vært utgangspunktet vårt i alle forhandlinger med regjeringen. Det blir også viktig for oss i de kommende forhandlingene om statsbudsjettet, fordi mange bedrifter vil slite i tiden fremover, som følge av koronapandemien, sier Listhaug.

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

Her er FrPs viktigste gjennomslag i forhandlingene:

– 400 millioner kroner ekstra til vedlikeholdsarbeider på fylkesveier resten av året.

– 250 millioner kroner til å forlenge den lave momssatsen for reiseliv, kulturliv, idrett og fornøyelsesparker.

– 170 millioner til å forlenge fritak for flypassasjeravgiften

– 160 millioner kroner ekstra til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Ordningen forlenges ut året.

Foto: Alexander Helberg

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.