Fra vondt til verre til verst for pelsdyrnæringen

norges pelsdyralslag

Næringskomiteen gikk torsdag inn for et forslag som vil slå voldsomt og grovt urettferdig ut for de norske pelsdyrbøndene. Nå er deres eneste håp om anstendighet at Stortinget krever endringer i plenum.

– Dette er en bekmørk dag. Næringskomiteen sier med denne innstillingen at de mener bøndene skal betale flere millioner hver for politikernes kyniske maktspill. Merknaden deres påfører helt enorme tap, og mange havner i livslang bunnløs gjeld, sier Bertran Trane Skadsem, styreleder i Norges Pelsdyralslag.

– Dette har gått fra vondt til verre til verst. Regjeringspartiene førte bøndene og offentligheten bak lyset da de på direktesendt pressekonferanse i forrige uke lovet at bøndene «får kompensert for gjelden knyttet til driften». Det er utrolig at politikerne har samvittighet til å lyve til en gruppe som allerede er i en ekstremt vond situasjon, sier Trane Skadsem.

Tre landbruksministere har på rekke og rad lovet at ingen bønder skal lide økonomiske tap som følge av lovforbudet. Men resultatet som ble lagt frem vil sette en verdi på noen ti-tusen kroner på gårder som er verdt millioner. Det vil ruinere familier over hele Norge, og sette mange i bunnløs gjeld. 

– Vi har aldri bedt om annet enn at våre dokumenterbare tap dekkes av de som påfører oss tapet. For staten er dette ikke snakk om mye penger. For mange av oss er det alt vi eier og har, og verdier som er bygget opp over generasjoner. Dette er smålig, og politikerne vet godt hva de har gjort i dag. Det er som å bulke en bil og stikke fra regningen, sier Skadsem. 

Individuell behandling blir tomme ord når prinsippene for behandlingen er feil. Derfor har en rekke organisasjoner, eksperter og miljøer bedt politikerne bruke ekspropriasjonsrettslige prinsipper og Skjønnsprosessloven, som i andre saker der staten tar verdier fra borgere og næringsdrivende. Likevel har politikerne igjen lagt bokført verdi til grunn. En regnskapsmessig størrelse som beviselig gjør at bøndene sitter igjen med smuler.

– Det verste er at det er svært enkelt å gjøre dette rettferdig. 200 familier er mange enkeltskjebner, men det er ingen stor oppgave å taksere og behandle 200 gårder riktig og på samme måte som alle andre som av ulike årsaker må avgi eiendom. Norges fremste ekspertise på området sier de på en ryddig måte kan finne markedsverdien på gårdene før og etter forbudet. Nå må vi stole på at hele Stortinget sammen våger å ta grep og sørge for en rettmessig og rettferdig behandling, sier Skadsem.

Regjeringens eget prestisjeråd, Regelrådet, peker på at forslaget har en rekke svakheter, og stiller spørsmål ved om forutsetningene som er lagt til grunn er relevante og realistiske i dagens situasjon. Tidligere har grunnlovsekspert og tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet advart politikerne mot å fatte et vedtak basert på hestehandel bak lukkede dører.

NHO reagerer i sitt høringssvar også kraftig, og mener at et forbud setter nye rammer for næringslivet. Landbruket advarer bredt og tydelig, og peker på hvor dårlig utredet saken er. Selv Innlandet Høyre og Trøndelag Høyre har sendt inn tydelige advarsler til sin egen regjering. Forbudet begrunnes nesten utelukkende med dyrevelferd, samtidig som god dyrevelferd er grundig dokumentert gjennom høringsprosessen og fra tidligere fagutvalg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.