Fortsatt høy piggfri-bruk

fartsgrense

Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. Bilistene i Stavanger og Sandnes er flinkest i kampen mot svevestøvet.

Mens Statens vegvesen sørget for å registrere bruk av piggfrie vinterdekk i 17 norske kommuner før forvaltningsreformen i 2020, er det sist vinter blitt undersøkt i bare fem kommuner. Bakgrunnen er overføring av ressurser til landets fylkeskommuner.

Siden det bare er registrert bruk av piggdekk i fem kommuner, er det vanskelig å trekke ut noen generell trend for 2022 for hele landet. Men dataene viser en stabil høy bruk i de fem byområdene som ble undersøkt i vinter.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

– Vi ser også en tydelig effekt av å innføre piggdekkgebyr. I Kristiansand, som innførte gebyrsone 1. desember i fjor, har andel piggfrie vinterdekk økt med hele fire prosentpoeng til 75 prosent, sier sjefingeniør Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen. 

I Stavanger/Sandnes er andel som kjører piggfritt, målt til om lag 91 prosent. Dette er den høyeste bruken som er registrert så langt på Nord-Jæren og tangerer Oslos rekordmålinger fra 2018, 2019 og 2020. Stavanger innførte piggdekkgebyr i 2017.

Les også:  LESERINNLEGG: Fortjener kriminelle innvandrere bedre tannpleie enn minstepensjonister?

Fra 2022 har Regjeringa innført nye grenseverdier for svevestøv i Forurensningsforskriften. Svevestøv fra piggdekk er en dominerende kilde for grovt svevestøv (PM10).

– Både utredningsarbeidet til forskriftsendringen og måledata fra 2021 viser at flere kommuner må innføre bedre, eller flere, tiltak mot PM10 for å overholde de nye grenseverdiene, sier sjefingeniøren.

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv, både PM10 og PM2,5.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Å redusere bruken av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. 

– Det er svært nyttig å ha god kunnskap om bruk av piggdekk i Norge. Strengere grenser betyr også flere strakstiltak, og det forutsetter god varsling. God varsling bygger på blant annet oppdaterte piggdekktall, sier sjefingeniør Pål Rosland i Vegvesenet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.