– Folks rettssikkerhet må styrkes

nav bodø

– Rettssikkerheten til vanlige arbeidsfolk som har vært i kontakt med NAV har vært under enhver kritikk. Det gjelder også regjeringens håndtering etter at den feilaktige regelforståelsen ble kjent, slår LO-sekretær Trude Tinnlund fast.

Utvalget som har gransket den feilaktige praktiseringen av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i andre EØS-land (Arnesen-utvalget) la i dag fram sin rapport overfor arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe-Isaksen.

– Både regjeringen, Stortinget, NAV og andre instanser som vi i LO vil gjøre lurt i å sette seg godt inn i utvalgets funn, og ta lærdom av det som har sviktet, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. Hun peker på at LO ikke har spilt noen rolle i saken, men at skandalen berører veldig mange av LOs medlemmer.

Les også:  Skiskyting: Dommen mot Anders Besseberg anket å stedet

– Dette dreier seg om helt vanlige arbeidsfolk, som har havnet i en situasjon der de gjøres til kriminelle. Midlertidige opphold i utlandet har blitt straffet med lange straffer, stans i ytelser og inndragning av penger – og så viser det seg at oppholdene aldri var ulovlige. Likevel er mange straffet etter at Trygderetten kom til en annen lovforståelse enn NAVs. Regjeringens manglende vilje til raskt å ta inn over seg en ny regelforståelse, noe som medførte nye domfellelser og soninger, må ses i sammenheng med regjeringens intensiverte innsats mot trygdesvindel, sier Tinnlund.

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Hun understreker at kampen mot trygdesvindel er viktig, men at den ikke kan gå på bekostning av rettssikkerheten til mennesker som har behov for velferdsstatens tjenester. Det har den åpenbart gjort i denne saken.

– Det er et betydelig gap mellom den nidkjærheten man har utvist i arbeidet med å ta vanlige mennesker som har tatt med seg ytelsene utenlands, og det manglende engasjementet som regjeringen har i kampen mot hvitsnippforbryternes lønnstyveri fra ansatte, skatteunndragelser og skatteflukt til utlandet. Vi kan ikke ha det slik at Kong Salomo og Jørgen Hattemaker stiller ulikt overfor myndighetene og rettsstaten, sier Trude Tinnlund.

Les også:  Brukthandelloven endres: Dette har vi kjempet for i 5 år

LO-sekretæren peker samtidig på at NAV, som andre statlige etater, ressursmessig er svært presset som følge av regjeringens såkalte «ostehøvelkutt» (ABE-reformen). Dette peker også utvalget på i sin rapport (s. 23).

– ABE-reformen presser NAV og andre statlige etater, slik at deres evne til å ivareta publikums rettssikkerhet blir svekket. Det er viktig for oss å understreke at ansvaret for den såkalte NAV-skandalen handler om svakt lederskap, ikke om at de ansatte i NAV har begått feil.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.