Flere aksjeselskaper slet med å betale for seg i 2023

skatt

Økonomiske utfordringer satte sitt preg på både privatpersoner og næringslivet i året som gikk, men det var på foretakssiden vi så den tydeligste utviklingen når det gjelder betalingsanmerkninger.

253.031 nordmenn sto oppført med aktive negative betalingsanmerkninger ved inngangen til 2024. Det tilsvarer en økning på 1,6% siden januar i fjor.

– Vi ser i statistikkene at antall personer med betalingsanmerkninger øker marginalt, men andelen av befolkningen med betalingsanmerkninger er fremdeles den samme, påpeker daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe.

Samtidig gikk antallet saker pr. person marginalt, men konsekvent, ned gjennom fjoråret, fra et snitt på 6.04 saker i januar til 5,92 ved utgangen av desember.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

– Konklusjonen må derfor være at de økonomiske utfordringene folk har stått overfor i 2023 kun gir små utslag når det kommer til betalingsanmerkninger. Årsaken til det er trolig at sakene blir løst før det går så langt som en betalingsanmerkning, fortsetter han.

En tendens tallene riktignok viser er at antall personer med lønnstrekk økte i fjerde kvartal. I starten av oktober var 110.821 registrert med lønnstrekk. 2. januar i år hadde dette tallet økt til 124.739, en økning på 12,5%.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

– Dette tyder forsåvidt på ting: På den ene siden er det bekymringsfullt at stadig flere får problemer med å betale regningene sine, men på den annen side har de i det minste en inntekt å ta av, sier Fjærestad.

– Hvis alvorlige betalingsproblemer hadde rammet flere som var arbeidsledige ville det blitt registrert som “intet til utlegg”, og den kategorien øker ikke i prosent, tilføyer han.

På foretakssiden så vi en noe tydeligere utvikling enn blant privatpersoner.

– Den eneste kurven som er stabilt økende gjennom året er antall aksjeselskaper med betalingsanmerkninger. I tillegg ser vi at det var flere store foretak med betalingsanmerkninger, og at flere av anmerkningene gjelder større beløp enn tidligere, sier Fjærestad.

Les også:  Fiskeriministeren på klippfisk-frieri i Portugal

Ved utgangen av 2023 stod 54.225 aksjeselskaper oppført med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er 3.843 flere enn i januar samme år, og tilsvarer en økning på 7,6%.

I motsetning til blant privatpersoner økte også antall saker pr. foretak konsekvent gjennom hele fjoråret, fra et snitt på 5,02 saker i januar til 5,12 ved årets slutt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.