Harald Valen blir ny rektor ved Nordland fagskole

nfk

Styret for Nordland fagskole har vedtatt å tilsette Harald Valen (58) som ny rektor for Nordland fagskole.

– Valen innehar både de personlige egenskapene og kompetansen vi har etterspurt for å kunne videreutvikle fagskolens tilbud i tråd med arbeidslivets behov og eier Nordland fylkeskommune sine styringssignaler. Jeg er derfor veldig glad for at han har takket ja til stillingen, sier styreleder Truls Paulsen.  – Med Valen får vi en utviklingsorientert, lyttende og inkluderende leder som vil videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning i Nordland i godt samspill med skolens ansatte, ledelse, studenter og tillitsvalgte.

Les også:  Ny quiz-bok: Kan du Nord-Norge?

Valen har en bred utdanningsbakgrunn med Bachelor i fiskeriøkonomi, årsstudium i offentlig planlegging og administrasjon, videreutdanning i ledelse, master i organisasjons- og ledelsesvitenskap og kursdelen av MSc in International Fisheries Management. Videre har han tatt kurs i stabsledelse og krisehåndtering, og holder nå på med master i urbant landbruk ved NMBU.

Når det gjelder arbeidserfaring har Valen bakgrunn både fra privat næringsliv, offentlig sektor og akademia. Han har blant annet hatt flere lederstillinger innen fiskeri, vært næringssjef i Saltdal kommune, innehatt ulike prosjektlederstillinger blant annet ved Bodø fiskeindustri og Bodø Havnevesen. Han har også arbeidet  som høgskolelektor ved Høgskolen i Finnmark hvor han har undervist i bl.a. organisasjon og ledelse, prosjektledelse og nordområdepolitikk, og vært tilsatt som doktorgradsstudent/stipendiat. De siste årene har han vært frikjøpt av henholdsvis BUFETAT som fosterfar/oppdragstaker statlig forsterket fosterhjem i 100 %.

Les også:  Arctic Cluster Team - God som gull!

Harald Valen gleder seg veldig til å ta fatt på oppgaven.

– Som rektor for Nordland Fagskole får jeg og mine kolleger ta del i en viktig samfunnsoppgave. Nordland Fagskole skal være en av Nordland fylkes viktigste utviklingsaktører, og gjennom å skape gode og relevante utdanningstilbud skal vi fortsette å bidra. De ansatte ved fagskolen som nå blir mine nye medarbeidere er skolens viktigste ressurs, og jeg ser frem til at vi sammen skal jobbe videre for en fagskole som er synlig, står sterkt i arbeidslivet i fylket og gjør Nordland god, sier han.

Les også:  LESERINNLEGG: Er demokratiet opphørt hos fylkesrådet i Nordland?

Harald Valen er bosatt i Bodø og får kontorsted ved fagskolens avdeling i Bodø (avdeling Bodø maritime).

Harald tiltrer stillingen 29. august.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.