Fire millioner kroner til friluftsliv i Nordland

nfk

Fire millioner kroner er fordelt til 56 ulike friluftslivs-tiltak i hele Nordland.Bålplasser, merking av turstier, universell utforming av turområder, og gratis ferietilbud for barn. Dette er bare noen få eksempler på ulike friluftslivstiltak rundt i hele Nordland.

– Vi gir penger så flest mulig skal få komme seg ut i naturen. Det er utrolig deilig både for kropp og sinn med frisk luft, vær og vind, og det tror jeg enda flere har blitt oppmerksom på de siste par årene, når andre aktiviteter har vært stengt. Naturen er gratis, og skal være tilgjengelig for alle, sier fylkesråd Christian Torset, og legger til at han tror folk blir både snillere og i bedre humør av å være ute.

– Det finnes bare et sted der man hilser på alle man treffer, og det er ute i naturen. Det sier ganske mye, påpeker Torset.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Midlene til ulike lag og foreninger er fordelt gjennom to ulike ordninger. 540 000 kroner er fordelt til 22 ulike tiltak gjennom fylkeskommunale tilskudd til frilfuftsliv. 1 760 000 kroner er fordelt gjennom 29 tiltak gjennom statlige tilskudd til friluftsliv.

– Den statlige tilskuddsordningen går til aktivitetsskapende og kompetansebyggende tiltak. Fylkeskommunalt tilskudd går hovedsakelig til tilrettelegging, informasjonstiltak, motivasjons- og stimuleringstiltak – altså tiltak som skaper mer aktivitet i eksisterende områder. De to tilskuddsordningene komplementerer dermed hverandre, underbygger Torset.

Torset påpeker at det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet. 2021 var preget av koronapandemien og søkelyset på å være utendørs, gå tur, drive friluftsliv og å være i aktivitet var stort.

Les også:  Rekordhøy interesse for turer i norsk natur

– Erfaringene fra de to siste årene har vist hvor viktig det er å legge til rette for aktiviteter og friluftsliv i nærområdet. Tiltak som vil komme mange til gode, samt til tiltak som er inkluderende og bidrar til å utjevne sosiale ulikheter er prioritert i årets tildelinger, sier fylkesråd Christian Torset.

I tillegg har fem prosjekter fått 1,6 millioner kroner i tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområder. Denne ordningen skal også stimulere til økt friluftslivsaktivitet for alle.

– I Ausvika i Bodø kommune vil det bli tilrettelagt med rullestolmatte som vil gi personer med bevegelseshemming mulighet til å benytte området på en mye bedre måte. Jeg tror dette vil bli en veldig fin tilrettelegging for tur i området, sier fylkesråd Christian Torset.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

I Fauske kommune vil ny bru gi mulighet til å komme over Storelva, like nedenfor Valnesfjord Helsesportsenter.

– Vi gir hele 620 000 kroner til denne oppgraderingen. Men det er helt nødvendig for å gi gode ferdselsmuligheter i dette turområdene, underbygger Torset.

Det er et stort behov for tilrettelegging av friluftslivsområder i Nordland. Også de statlig sikra frilfutslivsområdene bidrar positivt til både trivsel i nærmiljøet og folkehelse.

– I Nordland er det fra slutten av 1960-årene og fram til i dag opprettet 81 statlig sikra friluftslivsområder i 24 kommuner. Disse bidrar til aktivitet og livskvalitet nært til der folk bor, og er viktig for å skape gode liv i hele Nordland.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.