Enighet om tariffavtale i kommunesektoren

ks tariff

KS og partene i hovedoppgjøret er kommet til enighet i årets tariffoppgjør. Partene kom til enighet før fristen ved midnatt.

Resultatet har en ramme på 2,8 prosent, den samme som oppgjøret i privat sektor. Mye av rammen var allerede avtalt i fjorårets mellomoppgjør, slik at det i realiteten bare var 1,1 prosent igjen å forhandle om nå.

– Vi er svært fornøyde med resultatet. Alle parter kan være stolte. Vi klarte å komme i mål innen fristen med et samlet resultat. Det er andre gang på rad at vi gjennom stor innsats og sterk vilje fra alle partene klarer å finne helhetlige løsninger uten hjelp av Riksmekleren, sier forhandlingsleder i KS, arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

Gangsø understreker at det viktigste for KS’ medlemmer i dette oppgjøret har vært å sikre at kommunesektoren er i stand til å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse. Da kan kommunene og fylkeskommunene fortsatt levere viktige velferdstjenester til innbyggerne.

– Det er selvsagt ekstra krevende å komme fram til en helhetlig løsning innenfor en så trang ramme, når det er fire forhandlingssammenslutninger som har ulike prioriteringer og til dels svært ulik profil på sine krav. Jeg har stor respekt for den profesjonaliteten, ansvarligheten og ikke minst realismen partene har utvist, sier Gangsø.

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

Partene har forhandlet siden 11. april. Avtalen skal nå til uravstemning i KS og forhandlingssammenslutningene.

– Vi har også vært opptatt av å finne nye virkemidler for å styrke arbeidet med en heltidskultur og bedre kompensasjon for helgearbeid. Derfor er vi fornøyde med både resultatet og retningen på avtalen, sier Tor Arne Gangsø.

Unio kommune klarte å få en profil som gir bedre uttelling for arbeidstakere med universitets- og høgskoleutdanning. Totalrammen for oppgjøret er på 2,8 prosent, mens Unios medlemmer fikk en ramme på 2,9 prosent.

Les også:  Nesten 150 nordlandsbedrifter stiftet i ekspressfart – Kan vinne pris

– Vi mener at dette er akseptabelt, selv om vi hadde forventet å se 3-tallet på ramma for våre medlemmer. Det er viktig å prioritere arbeidstakere med høyere utdanning fordi kommunesektoren har store utfordringer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.