Enighet med Storbritannia om midlertidig løsning fra nyttår

Nærings- og fiskeridepartementet

Norge og Storbritannia er enige om å inngå en midlertidig vareavtale fra 1. januar og frem til en frihandelsavtale trer i kraft noen måneder senere.

– Vi er enige om å få på plass en midlertidig løsning. Det er bra. Nå er vi i tett diskusjon med Storbritannia om justeringer i vareavtalen, for å fortsatt unngå toll på industrivarer. Det er likevel viktig at næringslivet er klar over at dette er en begrenset avtale, både når det gjelder omfang og varighet, sier næringsminister Iselin Nybø.

Les også:  Dette er Bodøs mest kjøpte bil

Den midlertidige avtalen bygger på avtalen som Norge og Storbritannia signerte i april 2019, i tilfellet Storbritannia forlot EU uten avtale.

– Dette er viktig for å sørge for at varehandelen mellom oss og Storbritannia kan fortsette fra 1. januar på samme vilkår som i dag. Med dette ivaretar vi våre interesser med en «broløsning» mens vi forhandler videre med fullt tempo for å få en frihandelsavtale på plass så raskt som mulig. Storbritannia er vår største handelspartner etter EU, og vi er enige om behovet for et fortsatt dypt og omfattende samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Les også:  Tre millioner til Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø

Selv om frihandelsforhandlingene pågår med full styrke og at partene tar sikte på å avslutte forhandlingene så fort som mulig, gjenstår det mye arbeid før frihandelsavtalen kan tre i kraft. Norge og Storbritannia erkjenner at det ikke er realistisk å ferdigstille en avtale som kan tre i kraft 1. januar 2021, og er derfor enige om å bruke en slik midlertidig løsning på vareområdet. 

Les også:  Tre nye bakesjokolader i Bodø-butikkene fra Dr. Oetker

– Forhandlingene om en ambisiøs og omfattende frihandelsavtale er nå i en intens og krevende fase. Vi er enige med britene om å ha fullt trykk på forhandlingene med sikte på snarest mulig ferdigstilling, sier næringsministeren.

I tillegg til den justerte vareavtalen, vurderes mulige begrensede og midlertidige løsninger på tjeneste- og investeringsområdet.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.